Hva er en fripolise?

En fripolise er bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen. 

Du vil motta kontoutskrift hvert år fra selskapet som forvalter fripolisen din. Hvis du ønsker en samlet oversikt over dine pensjonsavtaler finner du det på www.norskpensjon.no