Hva er pensjonssparing med skattefordel (IPS)?

Pensjonssparing med skattefordel (IPS) er en pensjonssparing der du kan spare inntil 15.000 kroner per år og få 22 prosent av innbetalingen tilbake på skatten. Pensjonssparingen er fritatt for formueskatt, har alminnelig beskatning ved utbetaling og kan tas ut fra tidligst fylte 62 år. Du bestemmer selv om du vil spare mye eller lite, samt om du vil spare månedlig og/eller gjøre engangsinnbetalinger. Pensjonssparingen har også garanti for negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, eller etter fylte 70 år om utbetaling starter senere. Det betyr at saldo i utbetalingstiden ikke kan reduseres med mer enn kostnader og utbetalt beløp. Garantien sikrer stabilitet og trygghet i de årene pengene skal utbetales.