• Dersom fondene står på vps-konto hos annen leverandør kan de flyttes til oss via manuelt skjema. Når du ønsker å selge disse fondene, må du kontakte leverandøren du har kjøpt fondet hos.

    Ønsker du å flytte fond fra annen banks nominee-løsning til Sparebank 1, må du selge alle andelene i det fondet og la kontantene stå igjen på aksjesparekontoen. Deretter må du bestille flytting av aksjesparekontoen hos Sparebank 1. Når aksjesparekontoen er flyttet til oss, kan du bruke kontantene til å kjøpe andeler i de fondene vi tilbyr.