• Aktive aksjefond

  Vi tar utgangspunkt i et fond med markedsverdi på 100.000 kroner:

  Dagens prismodell

  I dagens prismodell betaler du et årlig honorar av markedsverdien på fondet ditt. Årlig honorar er 1,5 %. Dette betyr en årlig kostnad på 1500 kroner. Forvalter beholder 50 % av denne, 750 kroner. Vi som bank mottar 750 kroner i returprovisjon fra forvalter.

  Ny prismodell

  I ny prismodell er prisen todelt, et forvaltningshonorar til forvalter, og et formidlingshonorar til banken. Årlig forvaltningshonorar til forvalter er som før 0,75 %, 750 kroner. Formidlingshonorar til bank er 0,30 %, 300 kroner. Din totalpris som kunde vil i ny prismodell bli 1050 kroner - en reduksjon på 450 kroner.

   


  Indeks- og rentefond

  For indeks- og rentefond kan det være prisen blir dyrere. Vi tar utgangspunkt i et fond med markedsverdi på 100.000 kroner:

  Dagens prismodell

  Årlig honorar er 0,50 %. Dette betyr en årlig kostnad på 500 kroner. Forvalter beholder 50 % av denne, 250 kroner. Vi som bank mottar 250 kroner i returprovisjon fra forvalter.

  Ny prismodell

  Årlig forvaltningshonorar til forvalter er som før 0,25 %, 250 kroner. Formidlingshonorar til banken er 0,30 %, altså 300 kroner. Din totalpris som kunde vil i ny prismodell bli 550 kroner - en økning på 50 kroner.