• BSU-konto oppretter du enkelt i nettbanken. Er du under 18 år, må kontoen bestilles av dine foreldre/verge på "opprett BSU-konto" på denne siden