• BSU-konto oppretter du enkelt i nettbanken eller mobilbanken. Er du under 18 år, må kontoen bestilles av dine foreldre/verge på "opprett BSU-konto" på denne siden. Vi anbefaler ikke å spare i BSU før barnet har egen inntekt og dermed får skattefradrag på sparingen.