• BSU-konto oppretter du enkelt i nettbanken eller mobilbanken. Er du under 18 år, må kontoen bestilles av dine foreldre/verge ved at de tar kontakt på telefon, chat eller via melding i mobil- eller nettbanken.

    Vi anbefaler ikke å spare i BSU før barnet har egen inntekt og dermed får skattefradrag på sparingen.