• Nei, i henhold til reglene for IPS er pengene låst til du fyller 62 år. Utbetalingen må foregå minimum til fylte 80 år.