IBAN og BIC

Finn ditt IBAN ved å skrive inn kontonummeret i feltet nedenfor. Du finner også vår og andre bankers BIC (SWIFT) her.

NB! Ikke trykk Enter-tasten etter at du har lagt inn kontonummer, IBAN nummeret kommer automatisk opp.

Finn ditt IBAN

Ditt elektroniske IBAN-nummer er
Papirformat IBAN-nummer

BIC (SWIFT)

Vår BIC (SWIFT) er SNOWNO22.
Skal du betale til utlandet kan du finne BIC til mottakers bank her.