Leie leilighet

Det er mange ting å tenke på når du skal leie en leilighet. Hva er egentlig det viktigste? Depositumet er en god start, og viktig sikkerhet for både deg og utleier.


Penn

Sjekk dette i leiekontrakten før du signerer

  • Er kontrakten tidsbestemt?
  • Hvor lang oppsigelsestid har du?
  • Hva kreves for å få depositumet ditt tilbake?
  • Hvem betaler om vaskemaskinen slutter å virke?

Forbrukerrådets leiekontrakt er et bra utgangspunkt for både leietaker og utleier.


Ikke mist depositumet!

Hvis depositumet bare overføres til utleiers private konto risikerer du at pengene forsvinner – og det blir desto vanskeligere å få pengene tilbake hvis dere blir uenige. I tillegg har du krav på rentene som oppbygges i perioden.

Derfor sier husleieloven at depositum skal settes inn på en egen depositumskonto, der pengene står utilgjengelig for begge parter frem til oppgjør. 


Hva er et depositum?

Et depositum er en sum som betales til utleieren når dere lager og signerer en leiekontrakt. Depositumet skal sikre at du kan dekke utgifter til uventede skader eller vedlikehold, og at husleien blir betalt hvis du ikke har råd en måned.

 

Hvor stort kan et depositum være?

Det er ganske vanlig med et depositum på tre ganger husleien, men utleier kan kreve opptil seks ganger husleien. Du bør stille krav til at pengene blir satt på en egen depositumskonto. 


Slik får du mest mulig tilbake fra depositumet

Husleieloven (§ 5-3) sier dette om vedlikehold:

Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.

Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt.

Før du flytter inn er det viktig at du tar en runde og sjekker for skader. Lever en liste med oversikt over feil og mangler til utleier eller gå gjennom boligen sammen – da slipper du å få skylden for gamle skader når du flytter ut.

Eventuelle skader på boligen må dekkes av depositumet, dette gjelder også hvis du ikke har rengjort godt nok. Så gjør vasken grundig!

Hvis du har fulgt leieavtalen skal depositumet betales tilbake så snart leietiden er slutt.

Det er typisk at utleiere og leietakere kan bli uenige når man skal flytte ut. Er pengene satt inn på en depositumskonto er du sikret at ting går riktig for seg. Da må du godkjenne at utleier skal få et bestemt beløp før utleier faktisk får pengene. Du har 5 uker på å klage til Forliksrådet eller Husleieutvalget ved uenighet.{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }