Enkeltpersonforetak | Forsikring

(Selvstendig næringsdrivende)

Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak stilles det færre krav om forsikring. Det kan bety kroken på døra dersom det skulle skje noe.

Yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende eller freelancer med enkeltpersonforetak er du ikke lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for deg selv (gjelder både for ENK/ANS/DA).

Selv om det ikke er pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring kan du fremdeles bli utsatt for yrkesskader, som kan få store konsekvenser både personlig og for bedriften din.

Vi anbefaler også å kjøpe frivillig yrkesskadetrygd fra NAV - da er du sikret på lik linje med andre arbeidstakere.

Større personlig ansvar

Driver du selvstendig næringsvirksomhet med enkeltpersonforetak betyr det også at du har et ubegrenset ansvar, som i praksis vil si at du er personlig ansvarlig for all gjeld i selskapet ditt. Da kan en ansvarsforsikring utgjøre enorm forskjell dersom du skulle få et erstatningsansvar for en skade. 

Ansvarsforsikringen består av to hoveddeler: bedriftsansvar og produktansvar. I tillegg kan den bygges på og tilpasses din bransje og bedrift.
 

Sykeforsikring

Selvstendig næringsdrivende med ENK/ANS/DA uten sykeforsikring hos NAV har ikke rett til sykepenger før 17. sykefraværsdag. På Nav.no kan du bestille sykeforsikring for selvstendige næringsdrivende, for å få bedre dekning hvis du for eksempel blir sykemeldt.

Helseforsikring
Helseforsikringen dekker i all hovedsak behandlinger i det private helsesystemet, som gjør at ventetiden går ned og du kommer raskere tilbake i jobb. Helsekøene er langt mindre i det private helsevesenet enn i offentlig helsevesen.
 

Gratis helsetelefon er inkludert.

Hvilke forsikringer bør bedriften ha?

Velg bransje og få hjelp til å velge de forsikringene du må ha, bør ha og kan ha. Her kan du også lese mer om forsikringene som oftest er valgt av andre bedrifter i din bransje.

Bil, verksted og transport

Borettslag og sameie

Bygg og anlegg

Handel og service

Lag og foreninger

Landbruk og småbruk

Rådgivning og tjenester

Har du hatt uhell eller skade?


Enkeltpersonforetak eller AS?

Planlegger du å starte for deg selv, må du ta stilling til hvilken selskapsform du skal benytte. Her får du en oversikt over de viktigste forskjellene mellom aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak (ENK).