Bygg og anlegg - forsikringer

I bygg- og anleggsbransjen er det flere forsikringer som kan være kritiske for bedriften, om noe skulle skje. Alle forsikringene skreddersys bedriftens behov.


Driver du som selvstendig næringsdrivende? 
Les mer om enkeltpersonforetak

Må ha

Lovpålagte og kritiske forsikringer for bedrifter som har ansatte og registrerte kjøretøy. 
 

 • Yrkesskadeforsikring
  Bedrifter med heltids- og deltidsansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.
 • Bilforsikring
  Eier eller leaser bedriften firmabiler/varebiler er det lovpålagt med ansvarsforsikring.
 • Arbeidsmaskin
  Dekker gravemaskiner, traktorer, dumpere, kraner og andre anleggsmaskiner.

Bør ha

Våre bedriftsforsikringer kan tilpasses arbeidet bedriften utfører og utstyret bedriften eier.
 

 • Ansvar
  Et erstatningskrav kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring".
 • Løsøre/eiendeler
  Forsikringen dekker blant annet verktøy, maskiner og annet utstyr som bedriften eier.
 • Prosjekt/kontrakt
  Forsikringen er skreddersydd for for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.
 • Avbruddstap
  Skade på bygninger eller eiendeler kan få store økonomiske konsekvenser.
 • Næringsbygg
  Næringsbyggforsikringen passer for bedrifter som eier bygninger hvor det drives næring.
 • Helse/behandling
  Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

Kan ha

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass.
 

 • Gruppeliv
  Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
 • Fritidsulykke
  Har du yrkesskade kan du også utvide til fritid. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
 • Reise
  Dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
 • Annen sykdom
  Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.
 • Uføre
  En ansatt som blir arbeidsufør, vil måtte leve av omtrent halvparten av tidligere inntekt.

 


Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?
 


Har du hatt uhell eller skade?