Produkter


Registrering av motpart og sluttbruker knyttet til utenlandstransaksjoner og handel

For å kunne etterleve gjeldene sanksjons- og eksportregler, må banken innhente opplysninger om motpart og sluttbruker i forbindelse med eksport og import.

Skjema for å registrere motpart og sluttbruker