Ansvarsforsikring bil | Trafikkforsikring

Ansvarsforsikring på bil (også kjent som trafikkforsikring) er en type forsikring som er pålagt alle registrerte biler. 

Bedrifts-/produktansvar? Se ansvarsforsikring bedrift

stolt mann står ved ansvarsforsikret bil

Hva er ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring (også kalt trafikkforsikring) er lovpålagt å ha når du eier et kjøretøy som brukes på veien. Den dekker skader påført andre personer, deres eiendeler og eiendom. Loven om ansvarsforsikring omfattes av bilansvarsloven.

Det som er viktig å huske på med ansvarsforsikring, er at hvis du er skyld i en kollisjon eller utforkjøring dekker ikke forsikringen skader på egen bil.

Som en tommelfingerregel bør du utvide forsikringen til kasko eller toppkasko med mindre du har råd til å reparere eller kjøpe en tilsvarende bil, hvis noe skulle skje.
 

Hva dekker ansvarsforsikring?

  • Fører- og passasjerulykke
  • Andre kjøretøy
  • Bygninger
  • Andres eiendeler
  • Rettshjelp

Ønsker du flere dekninger kan du oppgradere til delkasko, kasko eller toppkasko.


Bil, båt, andre kjøretøy, ikon

Lover og regler

Bilansvarsloven

Bilansvarsloven er «lov om ansvar for skade gitt av motorvogn» og beskriver tre sentrale regler. 

  1. Det objektive bilansvaret (motorvognen har et ubetinget erstatningsansvar uavhengig av om noen har utvist skyld)
  2. Forsikringsplikten (alle motorvogner plikter å ha ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvaret)
  3. Erstatning og straff (skadelidde kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet som har forsikret motorvognen)

Hvis jeg ikke har ansvarsforsikring

Om du har et registrert kjøretøy må du minimum ha ansvarsforsikring for å unngå dagsgebyr fra Trafikkforsikringsforeningen. I tillegg blir du personlig erstatningsansvarlig hvis du påfører skade på personer, eiendeler og eiendom.

Har du avskiltet kjøretøyet og meldt ifra om dette til Statens vegvesen, er du ikke pålagt å ha ansvarsforsikring.

I ulykker med uforsikrede kjøretøy får ofrene erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Trafikkforsikringsforeningen vil deretter kreve erstatning fra føreren av kjøretøyet som var ansvarlig for ulykken.

Les mer om trafikkforsikringsavgiften

Billån med pant i bilen

Hvis du har et billån med pant i bilen får du ikke kjøpt ren ansvarsforsikring. Da må du minimum ha kaskoforsikring. Dette er fordi panten er sikkerheten långiveren har i bilen. Skulle du for eksempel få en totalskade på en ren ansvarsforsikret bil, ville ikke lengre långiveren ha sikkerhet for lånet i bilen.

Om du kun ønsker ren ansvarsforsikring på en bil med lån, må det være et kaskofritt billån.

 


Ansvarsforsikring pris

Ønsker du å sjekke pris på ansvarsforsikring trenger vi et par opplysninger om deg og bilen.Vilkår og produktinformasjon

Fullstendige vilkår

Har du forsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 
Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }