SpareBank 1 Regnskap versjon 183/184

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 13. januar 2023. 

Lønn

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000 kroner

I statsbudsjettet for 2023 er det vedtatt ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønn over 750.000 kroner. Dette ivaretas nå av systemet. 

Merk at endringen ble lansert i SpareBank 1 Regnskap 6. januar. Hvis du har kjørt lønn før denne datoen og har ansatte som på den aktuelle lønnskjøringen lå over grensen, bør du nullestille lønnskjøringen og gjøre den på nytt. Se hvordan systemet beregner ekstra arbeidsgiveravgift.


Regnskap 

 • Avskrive restbeløp åpne poster
  Det er nå mulig å avskrive restbeløp fra åpne poster. Ved restbeløp på mellom -/+10 kroner vil systemet foreslå hovedbokskonto 7740, ved større restbeløp må konto angis manuelt.

 • Bruke avansert filtrering
  Ved mer enn en betingelse kan det nå angis om øvrige betingelser skal være og/eller. Under kriterier er også alternativet "inneholder ikke" lagt til.

 • Utbetale utestående beløp
  Fra oversikten over åpne poster kan du nå utbetale et utestående beløp til kunde, leverandør eller ansatt, for eksempel hvis det foreligger en dobbel innbetaling eller avvik i betalt beløp.

 • Advarsel ved AvtaleGiro
  Dersom det er angitt på leverandørkort at en leverandør har AvtaleGiro, vil du nå få advarsel om dette dersom du forsøker å legge faktura til betaling fra oversiktsbildet i leverandørfaktura, og ikke bare fakturabildet.