Valg av kunder til bankens representantskap

Fra mandag 20. februar 2023 til mandag 27. februar 2023 avholdes digitalt kundevalg for medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.


For mer informasjon om Representantskapet, valgkomiteens innstilling og oversikt over kandidater gå hit.

Stemmeberettigede ved valget er kunder over 18 år som har hatt innskudd i banken på minst 2.500 kroner de siste 6 måneder.Valg til Sparebankstiftelsens generalforsamling i Gran og Jevnaker Lunner Nittedal

Det foregår også kundevalg til generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Gran og SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Mer informasjon finner du på deres nettsider:


Gran (link)

Jevnaker Lunner Nittedal (link)