Valg av innskytere til bankens representantskap

Fra mandag 15. februar 2021 til mandag 22. februar 2021 avholdes digitalt innskytervalg for medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.


På valg er 2 medlemmer for 3 og 4 år, og 3 varamedlemmer for 1 år.

Representantskapet består i alt av 24 medlemmer og 8 varamedlemmer, og av disse utgjør innskyterne 9 medlemmer og 3 varamedlemmer.

For mer informasjon om Representantskapet, valgkomiteens innstilling og oversikt over kandidater gå hit

Stemmeberettigede ved valget er de innskytere som de siste 6 måneder har hatt innskudd i banken på minst kr 2.500,-. Bare myndige personer kan stemme ved valget.

 

Er du kunde i banken, og ikke har Bank ID, kan du stemme manuelt. Stemmeseddel sendes per epost til valg@rhbank.no, innen mandag 22. februar 2021 kl. 16:00. Epost må inneholde navn, adresse og telefonnummer til den som stemmer.

Manuell stemmeseddel

Resultat av valget offentliggjøres på bankens nettside, og med direkte melding til valgte kandidater.