Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Besøksadresse SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Søndre Torv 6
3510 Hønefoss
Postadresse SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Postboks 518 Sentrum
3504 Hønefoss
E-postadresse firmapost@rhbank.no
Telefonnummer +47 915 02130 (fra utlandet: +47 915 02130)
Telefaksnummer (+47) 32 11 33 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO937 889 275
Tillatelse SpareBank 1 Ringerike Hadeland har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90