SpareBank 1 Vekstprogram

Har bedriften din ambisjoner for å utvikle seg, vokse og skalere virksomheten? 

Vekstprogrammet er etablert for å skape flere vekstvinnere i regionen vår.

Illustrasjon kurser

"Vår visjon er å være en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling i vår region. I dette er flere lokale arbeidsplasser helt sentralt"

- Bjørn Rune Rindal, administrerende direktør i SpareBank 1 Ringerike Hadeland


Vekstprogrammet kjapt forklart

Vekstprogrammet er etablert med utgangspunkt i utprøvd metode. Konsulentselskapet Agera har gjennom flere år bistått flere titalls vekstvirksomheter i Norge med sin vekstreise. Bedriftenes utvikling under og etter programmet viser meget gode resultater, målt både i omsetningsvekst og lønnsomhet.

Det lokale vekstprogrammet er tilpasset lokale forhold, og drives nå av SpareBank 1 Ringerike Hadeland konsern, på oppdrag fra SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse.

Programmet har to deler:

Dame med kaffekopp og laptop. Illustrasjon.

Det åpne kompetanseprogrammet er åpent for alle, og består av en serie regionale halvdagsseminarer.

Tidspunkt annonseres nærmere. Deltakelse er gratis for bedriftene. 

Byggearbeider med mappe. Illustrasjon.

Hovedprogrammet er et årlig akseleratorprogram for 3-5 kvalifiserte bedrifter. Opptakprosess skjer hver vår. Virksomhetene som inviteres inn betaler ikke for deltakelse, men må forplikte interne ressurser.


Om hovedprogrammet

  • Vekstprogrammet er bygget for å realisere vekstcase hos lokale bedrifter med høye ambisjoner.
  • Lokale virksomheter inviteres inn i programmet med bakgrunn i forutgående kartlegging og analyser. Bedrifter kan melde interesse, men det er ikke mulig å melde seg på direkte.
  • Programmet har oppstart hver høst.
  • Første modul av programmet inneholder kvalitetssikring av vekstpotensial, og oppstart av arbeid for å realisere dette. Bedriftene får bistand av et vektteam på 2-5 ressurser per selskap.
  • I andre modul bygges vekststrategien, og med støtte fra vekstteamet begynner implementeringen.
  • I siste del av programmet trekker vekstteamet seg ut, og bedriftene følges opp fra utsiden, og tilbys jevnlig oppfølging og alumni-nettverk.
  • Det er samlinger mellom bedrift og vekstteam annenhver uke gjennom programperioden.
  • Vekstprogrammet er innholdsmessig et samarbeid mellom SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Sparebank 1 Økonomihuset og konsulentselskapet Agera.

Om bedriftene i 2023/2024-programmet

ePlast

Spesialisert på halvfabrikata plast og CNC-maskinerte plastkomponenter til proffmarkedet. De ble etablert i 2017, har sju ansatte på kontorer i Gran


Smartshift Robotics

Utvikler løsninger for raskt skifte av verktøy på industriroboter, som reduserer nedetid. Markedet er globalt. Selskapet har åtte ansatte, og ble etablert i 2018, med utspring i Buind AS Selskapet har kontorer i Ringerike

SmartGIS

SaaS-selskap som tilbyr 3D-modellering og beregninger til nettselskap. Effektiviserer oppgradering og vedlikehold av strømnett. Potensialet for teknologien vurderes betydelig i Norge. Ble etablert i 2020 og har seks ansatte. Har kontorer i Ringerike.


Byggenergi

Totalteknisk leverandør som spesialiserer seg på optimalisering av eksisterende varme/kjøleanlegg. Selskapet ble etablert i 2021, og har to ansatte, med kontorer i Nittedal

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }