100 historier - 100 millioner

Sammen med SpareBank 1-stiftelsene har vi satt i gang prosjektet “100 historier om 100 millioner”. Et prosjekt som gjennom 2023 og 2024 skal vise hva slags ringvirkninger ildsjeler, høy dugnadsånd og en godt drevet bank med gode stiftelser på eiersiden gir lokalsamfunnet.

Nedenfor finner du filmene som er laget i prosjektet.


Ringerike og Hole

Ringerike Sykkelklubb - del 1
Video placeholder image
Dommerløftet
Video placeholder image
Video placeholder image

Jevnaker Lunner Nittedal


Gran

Bronsebukkene del 1
Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image