Sponsorvirksomhet

Sparebankkulturen er forankret i oppmerksomheten rundt og engasjementet for å være til gavn for samfunnet.

I samspill med lokalsamfunnet

Sponsorvirksomheten er en del av bankens markedskommunikasjon og vurderes etter forretningsmessige prinsipper.
Betydelige midler investeres hvert år i aktiviteter overfor barn og ungdom som drives innen kultur og idrett.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har som mål å skape vekst og gode levevilkår i regionen og bruker sponsorvirksomheten til å forsterke bankens profil som samfunnsengasjert.

(foto: Gran IL 08, Arvid Holmlund)