Sponsorvirksomhet

Sparebankkulturen er forankret i oppmerksomheten rundt og engasjementet for å være til gavn for samfunnet.

I samspill med lokalsamfunnet

Sponsorvirksomheten er en del av bankens markedskommunikasjon og vurderes etter forretningsmessige prinsipper.
Betydelige midler investeres hvert år i aktiviteter overfor barn og ungdom som drives innen kultur og idrett.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har som mål å skape vekst og gode levevilkår i regionen og bruker sponsorvirksomheten til å forsterke bankens profil som samfunnsengasjert.

(foto: Gran IL 08, Arvid Holmlund)


Økonomi

 • God selskapsstyring
 • Risikostyring
 • Kredittstyring
 • Lønnsomhet
 • Soliditet

Samfunn

 • Sysselsetting
 • IA-bedrift
 • Anti korrupsjon
 • Etiske retningslinjer
 • Svindelforebyggende tiltak
 • Vår hensikt "å skape verdier for regionen"
 • Økonomiske tilskudd og sponsing
 • Kompetanseoverføring (ulike arenaer)
 • Innovasjon

Miljø

 • HMS
 • Videokonferanse
 • Leverandørkrav
 • Miljøsertifisering

HR

 • Etiske retningslinjer
 • Personalhåndbok med fokus på verdier og holdninger
 • Opplæring