Sponsorvirksomhet

Sparebankkulturen er forankret i oppmerksomheten rundt og engasjementet for å være til gavn for samfunnet.

Snarveier

I samspill med lokalsamfunnet

Siden 1833 har banken vært en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. Det har preget vår grunnfilosofi og er også basis for dagens strategier.

Vi gjør daglige vurderinger som både handler om økonomi og risiko i kombinasjon med at vi har etsamfunnsoppdrag, basert på god lokalkunnskap og nærhet til kundene. Vårt oppdrag handler om å bidra til utvikling av det samfunn vi virker i ved å sikre regionen kapital til næringsutvikling og boligbygging i tillegg til å gjøre distriktet enda mer attraktivt å bo i.

Vi setter tydelige spor! 


Økonomi

 • God selskapsstyring
 • Risikostyring
 • Kredittstyring
 • Lønnsomhet
 • Soliditet

Samfunn

 • Sysselsetting
 • IA-bedrift
 • Anti korrupsjon
 • Etiske retningslinjer
 • Svindelforebyggende tiltak
 • Vår hensikt "å skape verdier for regionen"
 • Økonomiske tilskudd og sponsing
 • Kompetanseoverføring (ulike arenaer)
 • Innovasjon

Miljø

 • HMS
 • Videokonferanse
 • Leverandørkrav
 • Miljøsertifisering

HR

 • Etiske retningslinjer
 • Personalhåndbok med fokus på verdier og holdninger
 • Opplæring