CFO-svindel

Flere og flere blir utsatt for såkalt CFO-svindel. En CFO-svindel er et bedrageri hvor personer utgir seg for å være direktør i et selskap og tar kontakt med en ansatt i bedriften og manipulerer personen til å foreta urettmessige transaksjoner. Kontakten kan skje både på e-post og telefon.  Svindlere har god kunnskap omvirksomheten noe som får henvendelsen til å fremstå som troverdig.

Dette gjelder særlig når det er ferietid med mange vikarer. Det er viktig at bedrifter informerer sine ansatte om dette. Vi vet også at bedragere ringer inn til bedrifter og spør etter informasjon om ansatte og roller i bedriften.  Vær varsom med å gi slike opplysninger.

Bedrifter bør ikke gjennomføre transaksjoner bare på bakgrunn av e-postmeldinger. Anbefalingen er å ta en telefon til vedkommende som har sendt e-mailen for en dobbelsjekk.