Prisliste bedrift

Her er prislista for bedriftskunder i SpareBank 1 SMN.

LÅN OG FINANSIERING

SPARING/INNSKUDD

 • Effektiv rente p.t.

  Rente kr 750.000 og over

  3,00 %

  Rente kr 500.000 - kr 749.999

  2,75 %

  Rente kr 50.000 - kr 499.999

  2,00 %

  Rente kr 0 - kr 49.999

  0,10 %

  Alle rentesatser gjelder fra første krone ved passering av beløpsgrenser.

  Uttaksbegrensning: 12 frie uttak per år. Etter dette påløper kr 100 per uttak. Dette påvirker den effektive renten slik at den blir lavere enn den oppgitte. Overføring mellom konti eller annen belastning i nettbanken regnes som uttak.

 • Effektiv rente p.t.

  Rente fra 50 mill. kr og over

  Avtales individuelt

  Rente 1 mill. kr - 50 mill. kr

  4,25 %

  Rente opp til 1 mill. kr

  3,00 %

  Alle rentesatser gjelder fra første krone ved passering av beløpsgrenser.

  Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Du får innsyn på kontoen i nettbank bedrift, og uttak bestilles via bestillingsskjema.

 • Minsteinnskudd 250.000 kr

  6 måneders innskudd, utløper 29. januar 2025

  5,10 %

  12 måneders innskudd, utløper 29. juli 2025

  4,80 %

  Disse rentesatsene gjelder for innskudd inntil 50 millioner kroner. For større beløp, ta kontakt med banken.

  Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 2,5 %. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

 • Rente kr 50.000.000 og over

  Avtales individuelt

  Rente kr 1.000.000 - 49.999.999

  3,75 %

  Rente kr 0 - 999.999

  2,75 %

  Uttak må varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.

 • Effektiv rente p.t.

  Rente

  0,00 %

 • Effektiv rente p.t.

  Rente

  0,00 %

 • Rente 

  0,10 %

  Etableringsomkostninger ved opprettelse i nettbanken

  500 kr

  Etableringsomkostninger ved opprettelse i bankkontoret

  1250 kr

 • Rente

  2,75 %

 • Renten på valutakontoen er avhengig av referanserenten i den aktuelle valuta. Standard er referanserente minus 2,00% i de mest vanlige valutasortene. Renten på valutakonto kan bli negativ. Ta kontakt med banken om aktuell valutasort.

BETALING

 • Abonnement per måned

  Nettbank basis: Nettbank uten integrasjon med bedriftens økonomisystem. En bruker er inkludert.

  0,-

  Nettbank integrert: Nettbank med integrasjon med bedriftens økonomisystem. En bruker er inkludert.

  300,-

  Abonnement per ekstra bruker av nettbank bedrift

  50,-

  Abonnement per ekstra nettbank bedrift underavtale som er lagt til annen bedrifts hovedavtale

  90,-

  Priser på transaksjoner og filer

  Bankavstemmingsfil

  0,-

  Betaling med melding/strukturert informasjon

  4,50

  Lønnsutbetaling (remittering eller lønnsliste) 

  1,75

  Betaling med KÌD

  1,50

  Utbetalingsanvisning (betaling uten mottakers kontonummer) 

  100,-

  SWIFT (innland) 

  40,-

  Kontoreguleringer  

  0,-

 • Avtalegiro betaling 

  4,-

  Autogiro betaling 

  4,-

  Telegiro

   4,-

  Betaling per Brevgiro, porto kommer i tillegg

  30,-

  Tilsendt kvittering BrevGiro, per stykk

  15,-

  Utbetalingsanvisning (Giro uten mottakers kontonummer) 

  100,-

  Giro levert skranke 

  95,-

  Manuelle transaksjoner (lønningslister, overføringer etc.) per transaksjon

  150,-

 • Månedspris 

  200,-

  Etablering 

  500,-

  Endring av avtale

  250,-

  Overførsel u/melding 

  3,-

  Overførsel m/KID 

  3,-

  Overførsel m/melding 

  7,50

  Overførsel m/underspesifikasjon 

  4,-

  Overførsel lønn 

  4,50

  Med utbet.anvisning 

  100,-

  Returdata på papir på avregnede transaksjoner

  200,-

  Dir.rem - korreksjon pr transaksjon

  200,-

  Dir.rem - endre eller slette ikke avregnet oppdrag, initiering av ny dekningskontroll

  1.000,-

  Filforsendelse til eller fra Nets 

  5,-

 • E-melding

  0,-

  Forsendelse av dokumenter per post

  20,-

 • OCR månedsavgift pr. avtale 

  95,-

  OCR giro - transaksjon. Gjelder også underspesifikasjon med kreditnota, feil KID og underspes. strukturert informasjon

  2,-

  OCR giro - innhenting returdata 

  5,-

  OCR giro - manuelt registrert KID

   5,40

  OCR giro liste 701 A+B sammendrag + porto 

  70,-

  OCR giro - avtaler ny

  500,-

  OCR giro - endring på avtale som gjelder KID, datamottaker, KID kreditnota og Tvungen KID

  250,-

 • Avtalegiro månedsavgift per avtale  

  95,-

  Avtalegiro varsling via bank  

  4,25

  Avtalegiro egen varsling  

  2,-

  Avtalegiro sletting av betalingskrav 

  10,-

  Avtalegiro endring av avtale

  250,-

  Avtalegiro registrering av avtale  

  500,-

  Avtalegiro etablering av avtale inkl. 8 timer test i Nets. Gjelder egenutviklede kundesystem/ny programvareleverandør.

  1500,-

  Avtalegiro KID-bytte

  1500,-

  Avtalegiro-oversikt FBO mottakeravtale                        

  1500,-

  Sende fil til Nets Betalingskrav

   5,-

  Hente fil konteringsdata 

  5,-

  Avtalegiro med elektronisk signering - etablering inkl. 2 timer test 

  500,-

  Avtalegiro med elektronisk signering - mnd 

  95,-

  Avtalegiro signeringskostnad bedrift 

  3,-

 • Autogiro kreditorbetalt

   8,-

  Autogiro kreditorbetalt med melding eller varsel 

  8,-

  Autogiro uten melding

   4,-

  Autogiro med melding og varsel 

  8,-

  Autogiro fullmaktservice betalingsvarsel 

  16,-

  Autogiro - Betalingspåminnelse 

  16,-

  Autogiro - Oversikt/konvertere/slette/stoppe fullmakter 

  1.500,-

  Autogiro - Nets Reg/endr. Av fullmakter 

  200,-

  Autogiro - Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner 

  700,-

  Autogiro - manuell registrering transaksjoner

  200,-

  Autogiro - Endring innsendte ikke bokførte oppdrag 

  700,-

  Autogiro - Månedsavgift for autoGiro fullmakt i Nets (betaler) 

  0,50

  Autogiro - Månedsavgift avtale i Nets (bet. mottaker) 

  95,-

  Autogiro - Etablering av avtale 

  3.000,-

 • eGiro månedsavgift per avtale

  95,-

  eGiro innbetaling - per transaksjon

  2,-

  eGiro - avtaler ny 

  500,-

  eGiro - avtaler endringer

  250,-

  Elektronisk innbetaling

  2,-

  Henting av fil med eGiro konteringsdata 

  5,-

 • Cremul månedsavgift per konto 

  95,-

  Cremul innbetaling - per transaksjon

  2,-

  Henting av fil med cremul konteringsdata 

  5,-

 • Månedsavgift per avtale

  95,-

  Innbetaling Total - per transaksjon

  2,-

  Ny avtale

  500,-

  Endring av avtale

  250,-

  Henting av fil med Innbetaling Total konteringsdata              

  5,-

 • eFaktura B2C Tilknytningsavgift 

  8.000,-

  eFaktura månedsavgift utstederavt.

  95,-

  eFaktura betalingskrav 

  3,50

  eFaktura fakturahotell 

  1,75

  Hente filer inn  

  5,-

  Sende filer ut 

  5,-

  eFaktura B2C PVU abonnement 

  100,-

  eFaktura B2C oppstart PVU eFaktura 

  500,-

  eFaktura B2C oppstart PVU Kombinasjon Avtalegiro/eFaktura 

  500,-

  Tilgang kundeportalen (enett) 

  200,-

 • Transaksjonspris klikk og betal (motta en eFaktura i nettbank bedrift)

  3,50

  Transaksjonspris per webfaktura (send en eFaktura i nettbank bedrift)

  10,-

  Vedlegg til webfaktura/lag og send

  2,50

 • Utsteder:

  - Etablering filforsendelse 

  5.500,-

  - Månedsavgift utsteder av fil 

  95,-

  - Transaksjonspris filløsning 

  5,-

  Mottaker:

  - Etablering filmottak 

  5.500,-

  - Månedsavgift mottaker av fil 

  95,-

  - Transaksjonspris filløsning 

  2,50

 • Tjenestene nattsafe og veksel tilbys av Nokas.
  Bli kunde av Nokas for å inngå avtale om nattsafe/verditransport.

  Innskudd i innskuddsautomat

  75,-

 • Innløsningskostnad per transaksjon

  0,22,-

  Innløsningsavtale per mnd

  25,-

 • Omnummerering

  500,-

  Manuell sletting/endring av omnummerering

  300,-

  Faste betalinger

  10,-

  Reåpning avtale

  1.000,-

  Rebestilling av konteringsdata på konto, per dag

  700,-

  Kvittering med oblat

  15,-

  Manuell utsending av kontoutskrift, per utskrift

  150,-

  Manuell utsending av bilag, per bilag

  150,-

  KAR (Konto- og adresseregister) - etablering av tilgang

  500,-

  KAR (Konto- og adresseregister) - spørring

  2,-

  Transaksjonsliste i Excel 

  150,-

  Manuell overføring til annen bank, ved kundeinitiert avslutning av kundeforhold, per konto

  100,-

UTENLANDSBETALING

 • Ordinær overførsel manuelt mottak (per transaksjon)

  350,-

  SEPA betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS.
  Beløpet er hos mottakerbank innen 2 dager.

  30,-

  Prisen betinger at meldingen er komplett med følgende opplysninger om betalingsmottaker:

  • - IBAN og BIC for betalinger til EU/EØS
  • - Kontonr og BIC+bankkode og navn
  • - Valutadokumentasjonskode
  • - Delte omkostninger mellom avsender og mottaker (SHA)

  Øvrige ordinære betalinger

  75,-

  For mottatte oppdrag med ufullstendige opplysninger tilkommer et tillegg på

  100,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger

  min. 100,- + utenlandske omkostninger

  Inngående betalinger fra utlandet

    - inntil kr 2.000,-  

  50,-

     - over kr 2.000,-                                       

  100,-

     - i EUR eller SEK

  20,-

  Reklamasjoner, purringer(omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg)

  min. 400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaks- eller e-postbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker 

  150,-

  Pengene er disponible på din konto en virkedag etter at banken har mottatt beløpet.

 • Adviseringsprovisjon (per remburs)

  1.000,-

  Forhåndsadvisering

  500,-

  Endringsprovisjon (per endring)

  500,-

  Dokument-/betalingsprovisjon
  Beregnes for hvert separat beløp trukket under rembursen

  0,3 %
  min. 1.000,-

  Bekreftelses-/akseptprovisjon
  Vil være den til enhver tid gjeldende sats for den aktuelle banken/landet. Ta kontakt med banken for å få tilbud.
  Bekreftelsesprovisjon belastes fra utstedelse/aksept av tilbud frem til presentasjon/diskontering av dokumenter. 
  Akseptprovisjon beregnes fra tidspunkt for dokumentpresentasjon/diskontering til forfall.

   x % p.a.
  min. 1.000,-

  Neddiskontering av bekreftet remburs
  Renter beregnes for faktiske antall dager fra diskontering til forfall/betaling. Rente: LIBOR + avtalt margin

  x % p.a.
  min. 1.000,-

  Kansellering av remburs eller ubenyttet del av remburs

  1.000,- 

  Kurerpost, porto etc. belastes i henhold til faktiske omkostninger.

  Omkostninger i andre banker: Eventuell remburseringsprovisjon og andre omkostninger i utenlandsk/annen norsk bank vil komme i tillegg.

  Ekstraordinære omkostninger /merarbeid med remburs kan belastes i tillegg.

 • Åpningsprovisjon per 3 mnd. periode, eller del derav

  0,5 %, min. 1.000,-

  Åpningsprovisjon ved dekket remburs, per 3 mnd periode eller del derav

  0,25 %, min. 1.000,- 

  Endringsprovisjon (per endring)

  500,-

  Betalingsprovisjon (per betaling)

  0,5 %, min. 1.000,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 90 dager (per aksept)

  0,5 %. min. 1.000,-

  Akseptprovisjon over 90 dager (per aksept)

  0,75 %, min. 1.000,-

  Kansellering av ubenyttet remburs 

  1.000,-

  Annulleringsprovisjon for ubenyttet del av rembursbeløpet 

  1.000,-

  Faste tilleggsomkostninger 

  200,-

  Fristilling av varer  

  1.500,-

  Ekstraordinære omkostninger/merarbeid med remburs kan belastes kunden i tillegg til nevnte tariff.

  Provisjoner og omkostninger som blir belastet norsk bank av utenlandsk bank, vil bli belastet i tillegg.

 • Inkassoprovisjon

  0,3 % min. 400,-

  Dokumentprovisjon (tillegg til inkassoprovisjon) 

  0,15 % min. 200,-

  Akseptprovisjon (innhenting av aksept på veksel)

  0,15 % min. 200,-

  Returprovisjon

  300,-

  Endringsprovisjon

  200,-

  Purring     

  200,-

  Porto, kurer - faktiske kostnader   

  min. 200,-

  Fristilling av varer 

  1.000,-

  Protest av veksel

  min. 2.000,-

  I tillegg kommer faktiske utlegg til porto, teleomkostninger o.l.

  For inkassoarbeid som krever ekstra behandling, vil det bli beregnet et tillegg som står i forhold til det ekstra arbeid som utføres.

  Prislisten inneholder priser, gebyrer m.m. for Innskudd, Utlån og Betalingstjenester og kort for bedriftsmarkedet. For priser på Forsikring og Fondsprodukter; ta kontakt med banken for nærmere informasjon.

KORT

 • Årspris

  200,-

  Innskudd i butikk

  75,- per innskudd

  Uttak i butikk og minibank

  10,- per uttak

  Varekjøp

  4,- per kjøp

  Varekjøp med kontantuttak i butikk

  14,-

  Visa kontantuttak i utlandet

  35,- per uttak

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  2 %

 • Årspris på kort med firmaansvar (per kort)

  250,-

  Årspris på kort med personlig ansvar (per kort)

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.com

 • Årspris

  50,-

  Innskudd

  75,- per innskudd

 • For kortbruker

  - Varekjøp

  0,-

  - Uttak i SpareBank 1s minibanker

  0,-

  - Uttak i andre bankers minibanker

  0,-

VPS-KONTO

 • Opprettelse og endring av verdipapirkonto

  0,-

  Overføring av verdipapirer fra konto til konto per papir

  100,-

  Etablering av handels- og spørrefullmakt til megler

  150,-

  Frigivelse av verdipapir til annen megler

  100,-

  Faktureres hvert kvartal.

 • Under kr 100.000

  0 kr

  Kr 100.000 - 1.000.000

  350 kr

  Overskytende per påbegynt million

  150 kr

  Faktureres i løpet av første halvår og gjelder for inneværende år

 • Årsoppgave per 31.12

  0,-

  Årsoppgave eldre enn siste år

  300,-

  Utskrift av bilag

  30,-

  Utskrift av kontoutskrift

  30,-

LAG OG FORENING

 • Etablering Nettbank bedrift Basis per avtale

  0,-

  Etablering Nettbank bedrift Integrert per avtale

  0,-

  Abonnement Nettbank bedrift Basis per mnd

  0,-

  Abonnement Nettbank bedrift Integrert per mnd

  170,-

  Abonnement Nettbank bedrift pr bruker

  0,-

  Kontoreguleringer

  0,-

  Årspris SpareBank 1 Visa bankkort

  0,-

  Uttak i egne minibanker

  0,-

  Kontantuttak i butikk

  10,-

  Varekjøp

  0,-

  Varekjøp med kontantuttak i butikk

  10,-

  E-melding

  0,-

  Innskudd i innskuddsautomat inntil 10 per halvår per kunde 

  0,-

  Innskudd i innskuddsautomat utover 10 per halvår per kunde

  50,-

 • Innløsningskostnad per transaksjon

  0,22

  Innløsningsavtale per mnd

  25,-

 • Effektiv rente p.t.

  Rente kr 750 000 og over 

  3,00 %

  Rente kr 500 000 - kr 749 999 

  2,75 %

  Rente kr 50 000 - kr 499 999 

  2,00 %

  Rente kr 0 - kr 49 999

  0,10 %

  Rentesatsen gjelder fra første krone.

 • Rente kr 750 000 og over 

  3,25 %

  Rente kr 500 000 - kr 749 999 

  3,00 %

  Rente kr 50 000 - kr 499 999 

  2,25 %

  Rente kr 0 - kr 49 999

  0,10 %

  Rentesatsen gjelder fra første krone.

LANDBRUK

 • Effektiv rente p.t.

  Rente på beløp over 500.000 kroner

  1,50 %

  Rente på beløp under 500.000 kroner

  0,50 %

  Årspris Visakort med legitimasjon

  325 kr

  Årspris Visakort uten legitimasjon

  275 kr


  Gebyrfrie tjenester på Landbrukskonto:

   - Kontantuttak i SpareBank 1s minibanker 

  0,-

   - Kontantuttak i forbindelse med varekjøp 

  0,-

   - Bruk av Visa bankkort ved varekjøp i Norge og utlandet

  0,-

   - Betaling med bruk av AvtaleGiro fra brukskonto

  0,-

   - Innenlands betaling i mobilbank privat fra brukskonto

  0,-

   - Innenlands betaling i nettbank privat fra brukskonto

  0,-

   - Årspris Mastercard Gold kredittkort

  0,-

   - Varekjøp ved bruk av Mastercard i Norge og utland

  0,-

   - Reise- og avbestillingsforsikring når reisen er betalt med kredittkort

  0,-

   - Reise- og avbestillingsforsikring når reisen er betalt med kredittkort

  0,-

 • Rente på ordinær bevilgning

  Nom. rente: Fra 7,65 % p.a.

  Rente på midlertidig tilleggsbevilgning

  Nom. rente: 8,4 % p.a.

  Driftskreditt har kvartalsvis kapitalisering.

 • Rente

  Nom. rente: 5,7 % p.a.

  Krever 20 % egenkapital og pant i landbrukseiendom.

 • Rente

  Nom. rente: 5,8 % p.a.

KONTOFØRER UTSTEDER

 • Grunnpris kontofører pr. år for totalkunder i SpareBank 1 SMN

  10 000,-

  Grunnpris kontofører pr. år for øvrige

  20 000,-

  Innregistrering i Euronext Securities

  10 000,-
  + 100,- pr. transaksjon

  Utbetaling av utbytte

  - Inntil 100 aksjonærer

  5 000,-

  - Inntil 100-1000 aksjonærer

  10 000,-

  - Over 1000 aksjonærer

  15 000,-

  Rettet emisjon

  5 000,-
  + 100,- pr. transaksjon

  Fisjon, fusjon, splitt eller spleis

  15 000,-

  Andre oppdrag

  Etter avtale

  Ekstra kostnader fra Euronext Securities kommer i tillegg. Ta kontakt med settlement@sb1markets.no for gjeldene priser.

 • Pr. ISIN pr. år

  Utstedelse av obligasjon for banker i SpareBank 1-alliansen

  10 000,-

  Utstedelse av obligasjon for banker, kommuner og fylker

  15 000,-

  Utstedelse av obligasjon for øvrige

  25 000,-

  Sertifikat

  750,- pr. måned

  For verdipapirer i annen valuta enn norske kroner påløper kostnader etter gjeldende priser for overførsel i utenlandsk valuta.

  Ekstra kostnader fra Euronext Securities kommer i tillegg. Ta kontakt med settlement@sb1markets.no for gjeldene priser.

ØVRIGE TJENESTER

 • Opp til 5 kontoer/avtaler

  1000,-

  Fra 6 til 10 kontoer/avtaler

  2500,-

  Over 10 kontoer/avtaler

  5000,-

 • Avslutning av kundeforhold pga. hvitvasking, konkurs, selskapet er slettet i Brønnøysundregisteret etc.

  500,-

  Revisjonsrapport

  1.250,-

  Opprettelse og etablering av hylleselskap

  5.000,-

  Etablering av Uten BankID for brukere i nettbank bedrift/mobilbank, som ikke har norsk Bank-ID (per bruker) 

  7.500,-

  Etablering av kundeforhold hvor utenlandsk selskap eller person har eierskap/kontroll over 10 %

  10.000,-

  Etablering av kundeforhold av selskapsformen NUF (norskregistrert utenlandsk foretak)

  15.000,-

  Årlig fornyelse av kundeforhold av selskapsformen NUF (norskregistrert utenlandsk foretak). Belastes i januar.

  5.000,-

  Kontoholdsgebyr – for kunder uten kontotransaksjoner utenom gebyr/renter siste kalenderår og innskudd lavere enn kr 10.000. Belastes januar påfølgende år.

  500,-

  Rekommanderte utsendelser til kunder om avvikling av kundeforhold, dersom kunde ikke har oppdatert kundeinformasjon innen tidsfrist.

  300,-

  Manuell renteberegning på klientkonto med p.t.-rente

  250,-

  Bankbekreftelse av bankforhold/kontoforhold på norsk eller engelsk

  150,-

  Bekreftelse på forhøyelse av aksjekapital inntil 8 nye aksjonærer.
  (Ta kontakt for å få pris dersom dere har flere enn 8 nye aksjonærer.)

  3.000,-

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }