Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 SMN.

LÅN/KREDITT

 •  Nominell rente p.t

  Rente v/utnyttelse inntil 60 % av ord. bevilgning

  11,10 % p.a.

  Rente på midlertidig tilleggsbevilgning

  13,10 % p.a.

  Tilleggsrente for all utnyttelse over 60 % av ord. bevilgning

  2,00 % p.a.

  Provisjon av bevilgning, per kvartal

  1/3 % - 1 %

 •  Nominell rente p.t.

  Rente på ordinær bevilgning

  4,75 % p.a.

  Rente på midlertidig tilleggsbevilgning

  5,75 % p.a.

SPARING/INNSKUDD

 • Effektiv rente p.t.

  Rente kr 750.000 og over

  0,85 %

  Rente kr 500.000 - kr 749.999

  0,65 %

  Rente kr 50.000 - kr 499.999

  0,20 %

  Rente kr 0 - kr 49.999

  0,10 %

  Rentesatsene gjelder fra første krone.

  For innskudd over 8 millioner kroner avtales rente individuelt med banken.

  Uttaksbegrensning: 12 frie uttak per år. Etter dette påløper kr 100 per uttak. Dette påvirker den effektive renten slik at den blir lavere enn den oppgitte. Overføring mellom konti eller annen belastning i nettbanken regnes som uttak.

 • Rente kr 1.000.000 og over

  1,05 %

  Rente kr 0 - 999.999

  0,10 %

  For innskudd over 8 millioner kroner avtales rente individuelt med banken. 

  Uttak og innskudd:
  - Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.
  - Du får innsyn på kontoen i nettbank bedrift, og uttak bestilles via bestillingsskjema.

 • Minsteinnskudd 250.000 kr

  3 måneders innskudd, utløper 27. juli 2018

  1,35 %

  12 måneders innskudd, utløper 26. april 2019

  1,70 %

 • Rente

  0,10 %

 • Rente

  0,10 %

 • Rente for innestående kr 250.001 og over

  0,70 %

  Rente for innestående kr 100.001 - kr 250.000

  0,15 %

  Rente for innestående kr 0 - kr 100.000

  0,10 %

 • Rente kr 750.000 og over

  0,85 %

  Rente kr 500.000 - kr 749.999

  0,65 %

  Rente kr 50.000 - kr 499.999

  0,20 %

  Rente kr 0 - kr 49.999

  0,10 %

  Rentesatsen gjelder fra første krone.

 • Rente

  0,60 %

BETALING

 • Abonnement per mnd Basis

  130,-

  Abonnement per mnd Integrert

  300,-

  Abonnement per bruker

  35,-

  Abonnement per ekstra foretak per mnd (klient) 

  90,-

  Betaling med melding/strukturert info

  4,50

  Lønnsutbetaling (Remittering eller lønnsliste) 

  1,75

  Betaling med KÌD

  1,50

  Utbetalingsanvisning (betaling uten mottakers kontonummer) 

  100,-

  SWIFT (innland) 

  40,-

  Kontoreguleringer  

  0,-

 • Avtalegiro betaling 

  4,-

  Autogiro betaling 

  4,-

  Telegiro

   4,-

  Betaling per Brevgiro, porto kommer i tillegg

  30,-

  Tilsendt kvittering BrevGiro, per stykk

  15,-

  Utbetalingsanvisning (Giro uten mottakers kontonummer) 

  75,-

  Giro levert skranke 

  60,-

  Manuelle transaksjoner (lønningslister, overføringer etc.) per transaksjon

  150,-

 • SEPA betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS.
  Beløpet er hos mottakerbank innen 2 dager.

  30,-

  Prisen betinger at meldingen er komplett med følgende opplysninger om betalingsmottaker:

  • IBAN og BIC for betalinger til EU/EØS
  • Kontonr og BIC+bankkode og navn
  • Valutadokumentasjonskode
  • Delte omkostninger mellom avsender og mottaker (SHA)

  Øvrige ordinære betalinger

  70,-

  For mottatte oppdrag med ufullstendige opplysninger tilkommer et tillegg på

  100,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger

  100,-  + utenlandske omkostninger

  Hastebetalinger

  - Beløp med motverdi inntil NOK 3.000.000

  350,-

  - Beløp med motverdi over NOK 3.000.000

  1.000,-

  Inngående betalinger fra utlandet

  - Inntil kr 2.000,-

  50,-

  - Over kr 2.000,-

  100,-

  - I EUR eller SEK 

  20,-

  Reklamasjoner, purringer(omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg)

  minimum 400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaks- eller e-postbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker 

  150,-

  Kunden får kreditvalutering en virkedag etter at SpareBank 1 SMN har mottatt beløpet (pengene er disponible på kundens konto en virkedag etter at banken har mottatt beløpet).

 • Månedspris 

  200,-

  Etablering 

  500,-

  Endring av avtale

  250,-

  Overførsel u/melding 

  3,-

  Overførsel m/KID 

  3,-

  Overførsel m/melding 

  7,50

  Overførsel m/underspesifikasjon 

  4,-

  Overførsel lønn 

  4,50

  Med utbet.anvisning 

  100,-

  Returdata på papir på avregnede transaksjoner

  200,-

  Dir.rem - korreksjon pr transaksjon

  200,-

  Dir.rem - endre eller slette ikke avregnet oppdrag, initiering av ny dekningskontroll

  1.000,-

  Filforsendelse til eller fra Nets 

  5,-

 • E-melding

  0,-

  Postal melding

  15,-

 • OCR månedsavgift pr. avtale 

  90,-

  OCR giro - transaksjon. Gjelder også underspesifikasjon med kreditnota, feil KID og underspes. strukturert informasjon

   1,75

  OCR giro - innhenting returdata 

  5,-

  OCR giro - manuelt registrert KID

   5,40

  OCR giro liste 701 A+B sammendrag + porto 

  70,-

  OCR giro - avtaler ny

  500,-

  OCR giro - avtaler endringer 

  250,-

 • Avtalegiro månedsavgift per avtale  

  90,-

  Avtalegiro varsling via bank  

  4,25

  Avtalegiro egen varsling  

  1,75

  Avtalegiro sletting av betalingskrav 

  10,-

  Avtalegiro endring av avtale

  250,-

  Avtalegiro registrering av avtale  

  500,-

  Avtalegiro-Etablering av avtale inkl. 8 timer test i Nets

  1500,-

  Avtalegiro KID-bytte

  1500,-

  Avtalegiro-oversikt FBO mottakeravtale                        

  1500,-

  Sende fil til Nets Betalingskrav

   5,-

  Hente fil konteringsdata 

  5,-

  Avtalegiro med elektronisk signering - etablering inkl. 2 timer test 

  500,-

  Avtalegiro med elektronisk signering - mnd 

  90,-

  Avtalegiro signeringskostnad bedrift 

  3,-

 • Autogiro kreditorbetalt

   8,-

  Autogiro kreditorbetalt med melding eller varsel 

  8,-

  Autogiro uten melding

   2,-

  Autogiro med melding og varsel 

  8,-

  Autogiro fullmaktservice betalingsvarsel 

  16,-

  Autogiro - Betalingspåminnelse 

  16,-

  Autogiro - Oversikt/konvertere/slette/stoppe fullmakter 

  1.500,-

  Autogiro - Nets Reg/endr. Av fullmakter 

  200,-

  Autogiro - Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner 

  700,-

  Autogiro - manuell registrering transaksjoner

  200,-

  Autogiro - Endring innsendte ikke bokførte oppdrag 

  700,-

  Autogiro - Månedsavgift for autoGiro fullmakt i Nets (betaler) 

  0,50

  Autogiro - Månedsavgift avtale i Nets (bet. mottaker) 

  85,-

  Autogiro - Etablering av avtale 

  3.000,-

 • eGiro månedsavgift per avtale

  90,-

  eGiro med KID

  1,75

  eGiro OCR-giro arkiv med feil KID 

  2,50

  egiroinnbet. - underspes. med feil KID

  2,50

  egiroinnbet. - underspes. med KID kreditnota 

  2,50

  egiroinnbet. - underspes. strukturell info 

  2,50

  eGiro Avtale Test/Ny/Endring 

  1.500,-

  eGiro pluss Avtale Test/Ny/Endring 

  1.500,-

  elektronisk innbetaling u/melding 

  2,50

  elektronisk innbetaling m/melding 

  2,50

  Henting av fil med eGiro konteringsdata 

  5,-

 • Cremul månedsavgift per konto 

  90,-

  Cremul med KID

  1,60

  Cremul transaksjoner u/melding

   2,50

  Cremul transaksjoner m/melding 

  2,50

  Cremul transaksjoner med feil KID 

  2,50

  Cremul transaksjoner m/underspesifiksjoner 

  2,50

  Henting av fil med cremul konteringsdata 

  5,-

  Etablering cremul 

  1.500,-

 • eFaktura B2C Tilknytningsavgift 

  8.000,-

  eFaktura månedsavgift utstederavt.

  90,-

  eFaktura betalingskrav 

  3,50

  eFaktura fakturahotell 

  1,75

  Hente filer inn  

  5,-

  Sende filer ut 

  5,-

  eFaktura B2C PVU abonnement 

  100,-

  eFaktura B2C oppstart PVU eFaktura 

  500,-

  eFaktura B2C oppstart PVU Kombinasjon Avtalegiro/eFaktura 

  500,-

  Tilgang kundeportalen (enett) 

  200,-

 • eFaktura i nettbank bedrift/fakturatjenesten

  - Transaksjonspris klikk og betal (motta en eFaktura i nettbank bedrift)

  3,50

  - Transaksjonspris per webfaktura (send en eFaktura i nettbank bedrift)

  10,-

  - Vedlegg til webfaktura/lag og send

  2,50

  eFaktura filløsning/integrert med ERP-system

  Utsteder

  - Etablering filforsendelse 

  5.500,-

  - Månedsavgift utsteder av fil 

  90,-

  - Transaksjonspris filløsning 

  5,-

  Mottaker

  - Etablering filmottak 

  5.500,-

  - Månedsavgift mottaker av fil 

  90,-

  - Transaksjonspris filløsning 

  2,50

 • Abonnement 

  300,-

  Betaling frem i tid av godkj.kap.trans 

  4,25

  Direkte betaling av godkj.kap.trans 

  4,25

 • Tjenstene nattsafe og veksel tilbys av Nokas.
  Inngå avtale om nattsafe
  Inngå avtale om veksel

  Innskudd i innskuddsautomat

  75,-

  Vekselbestilling som hentes på et av våre kontorer (ta kontakt med vårt kundesenter tlf 915 07303)

  340,-

 • Etablering 

  1.000,-

  Månedspris 

  75,-

  Ekstra bruker 

  35,-

  Transaksjonspris 

  7,50

 • Transaksjonskostnad for brukersted

  0,20

  Brukerstedsabb. pr mnd

  25,-

 • Bankavstemmingsfil som hentes i nettbank

  5,-

  Omnummerering

  300,-

  Faste betalinger

  10,-

  Reåpning avtale

  1.000,-

  Rebestilling av konteringsdata på konto, per dag

  700,-

  Kvittering med oblat

  15,-

  Manuell utsending av bilag og dokumenter, per dokument

  Alternativt 500 kroner per påbegynt halvtime

  30,-

KORT

 • Årspris

  200,-

  Uttak i egne minibanker

   4,- per uttak

  Uttak i andre bankers minibanker, hele døgnet

  7,- per uttak

  Varekjøp

  4,- per kjøp

  Visa kontantuttak i utlandet

  35,- per uttak

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  2 %

 • Årspris på kort med firmaansvar (per kort)

  250,-

  Årspris på kort med personlig ansvar (per kort)

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

 • Lading av kort

  50,- per kort

  Varekjøp

  0,- per transaksjon

  Saldoforespørsel SMS

  3,- per forespørsel

  Erstatningskort (mistet eller utløpt kort)

  65,- per kort

  Overføring av restbeløp til konto

  65,- per overføring

  Valutapåslag

  2 %

 • Driftspriser

   - Pris per kort per år

  250,-

   - Pris per lading/påfylling

  7,-

  Driftspriser ved større volum

   - Etablering

  20.000,-

   - Pris per kort per år

  70,-

   - Pris per lading/påfylling

  7,-

  For kortbruker

   - Varekjøp

  0,-

   - Uttak i SpareBank 1s minibanker

  0,-

   - Uttak i andre bankers minibanker

  0,-

VPS-KONTO

 • Opprettelse og endring av verdipapirkonto

  0,-

  Overføring av verdipapirer fra konto til konto per papir

  100,-

  Overføring av totalbeholdning til annen konto (samme eier) 

  150,-

  Etablering av handels- og spørrefullmakt til megler

  150,-

  Frigivelse av verdipapir til annen megler

  100,-

  Faktureres hvert kvartal.

 • Under kr 100.000

  0,-

  Kr 100.000 - 1.000.000

  250,-

  Overskytende per påbegynt million

  125,-

  Faktureres i løpet av første halvår og gjelder for inneværende år

 • Årsoppgave per 31.12

  0,-

  Årsoppgave eldre enn siste år

  300,-

  Utskrift av bilag

  30,-

  Utskrift av kontoutskrift

  30,-

UTENLANDSBETALING

 • Ordinær overførsel manuelt mottak (per transaksjon)

  350,-

  Hasteoverførsel med motverdi under NOK 3.000.000 (per transaksjon)

  500,-

  Hasteoverførsel med motverdi over NOK 3.000.000 (per transaksjon)

  1.150,-

  Tillegg for manglende IBAN/BBAN/BIC og dokumentasjonskode

  100,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger

  min. 100,- + utenlandske omkostninger

  Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde

  min. 400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Inngående betalinger fra utlandet

    - inntil kr 2.000,-  

  50,-

     - over kr 2.000,-                                       

  100,-

     - i EUR eller SEK

  20,-

  Telefaks-/e-postbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

   150,-

 • Adviseringsprovisjon (per remburs)

  1.000,-

  Forhåndsadvisering

  500,-

  Endringsprovisjon (per endring)

  500,-

  Dokument-/betalingsprovisjon
  Beregnes for hvert separat beløp trukket under rembursen

  0,3 %
  min. 1.000,-

  Bekreftelses-/akseptprovisjon
  Vil være den til enhver tid gjeldende sats for den aktuelle banken/landet. Ta kontakt med banken for å få tilbud.
  Bekreftelsesprovisjon belastes fra utstedelse/aksept av tilbud frem til presentasjon/diskontering av dokumenter. 
  Akseptprovisjon beregnes fra tidspunkt for dokumentpresentasjon/diskontering til forfall.

   x % p.a.
  min. 1.000,-

  Neddiskontering av bekreftet remburs
  Renter beregnes for faktiske antall dager fra diskontering til forfall/betaling. Rente: LIBOR + avtalt margin

  x % p.a.
  min. 1.000,-

  Kansellering av remburs eller ubenyttet del av remburs

  1.000,- 

  Kurerpost, porto etc. belastes i henhold til faktiske omkostninger.

  Omkostninger i andre banker: Eventuell remburseringsprovisjon og andre omkostninger i utenlandsk/annen norsk bank vil komme i tillegg.

  Ekstraordinære omkostninger /merarbeid med remburs kan belastes i tillegg.

 • Åpningsprovisjon per 3 mnd. periode, eller del derav

  0,5 %, min. 1.000,-

  Åpningsprovisjon ved dekket remburs, per 3 mnd periode eller del derav

  0,25 %, min. 1.000,- 

  Endringsprovisjon (per endring)

  500,-

  Betalingsprovisjon (per betaling)

  0,5 %, min. 1.000,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 90 dager (per aksept)

  0,5 %. min. 1.000,-

  Akseptprovisjon over 90 dager (per aksept)

  0,75 %, min. 1.000,-

  Kansellering av ubenyttet remburs 

  1.000,-

  Annulleringsprovisjon for ubenyttet del av rembursbeløpet 

  1.000,-

  Faste tilleggsomkostninger 

  200,-

  Fristilling av varer  

  1.500,-

  Ekstraordinære omkostninger/merarbeid med remburs kan belastes kunden i tillegg til nevnte tariff.

  Provisjoner og omkostninger som blir belastet norsk bank av utenlandsk bank, vil bli belastet i tillegg.

 • Inkassoprovisjon

  0,3 % min. 400,-

  Dokumentprovisjon (tillegg til inkassoprovisjon) 

  0,15 % min. 200,-

  Akseptprovisjon (innhenting av aksept på veksel)

  0,15 % min. 200,-

  Returprovisjon

  300,-

  Endringsprovisjon

  200,-

  Purring     

  200,-

  Porto, kurer - faktiske kostnader   

  min. 200,-

  Fristilling av varer 

  1.000,-

  Protest av veksel

  min. 2.000,-

  I tillegg kommer faktiske utlegg til porto, teleomkostninger o.l.

  For inkassoarbeid som krever ekstra behandling, vil det bli beregnet et tillegg som står i forhold til det ekstra arbeid som utføres.

  Prislisten inneholder priser, gebyrer m.m. for Innskudd, Utlån og Betalingstjenester og kort for bedriftsmarkedet. For priser på Forsikring og Fondsprodukter; ta kontakt med banken for nærmere informasjon.

LAG OG FORENING

 • Etablering Nettbank bedrift Basis per avtale

  0,-

  Etablering Nettbank bedrift Integrert per avtale

  0,-

  Abonnement Nettbank bedrift Basis per mnd

  0,-

  Abonnement Nettbank bedrift Integrert per mnd

  170,-

  Abonnement Nettbank bedrift pr bruker

  0,-

  Kontoreguleringer

  0,-

  Årspris SpareBank 1 Visa bankkort

  0,-

  Uttak i egne minibanker

  0,-

  Varekjøp

  0,-

  E-melding

  0,-

  Innskudd i innskuddsautomat inntil 10 per halvår per kunde 

  0,-

  Innskudd i innskuddsautomat utover 10 per halvår per kunde

  50,-

 • Transaksjonskostnad for brukerstedet 

  0,13

  Brukerstedsabb. per mnd per brukersted

  88,-

  Registrering nytt brukersted Nets

  500,-

 • Rente kr 750 000 og over 

  0,85 %

  Rente kr 500 000 - kr 749 999 

  0,65 %

  Rente kr 50 000 - kr 499 999 

  0,20 %

  Rente kr 0 - kr 49 999

  0,10 %

  Rentesatsen gjelder fra første krone.

 • Etablering

  1.500,-

  Månedspris

  499,-

  Utsendelse av giro

  16,- + mva

  SMS

  0,60 + mva

  eFaktura

  5,25

  AvtaleGiro

  4,25

  KID

  1,75

LANDBRUK

 • Kontantuttak i SpareBank 1s minibanker 

  0,-

  Kontantuttak i forbindelse med varekjøp 

  0,-

  Bruk av Visa bankkort ved varekjøp i Norge og utlandet

  0,-

  Betaling med bruk av avtalegiro/telegiro fra brukskonto

  0,-

  Innenlands betaling i nettbank privat fra brukskonto

  0,-

  Innenlands betaling i mobilbank privat fra brukskonto

  0,-

  Årspris for MasterCard Gold kredittkort

  0,-

  Varekjøp ved bruk av MasterCard i Norge og utland

  0,-

  Reise- og avbestillingsforsikring når reisen er betalt med kredittkort

  0,-

  Du betaler 275 kroner i året for Visakortet på driftskontoen og 100 kroner i året for Visakortet på brukskontoen.