Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 SMN.

Prislista viser rentesatser for nye lån og innskudd. Er dere allerede kunde hos oss vil dere å renteendringsbrev i nettbanken. Der ser dere hvilke priser og renter som gjelder for deres produkter.

FINANSIERING

 •  Nominell rente p.t

  Rente v/utnyttelse inntil 60 % av ord. bevilgning

  11,10 % p.a.

  Rente på midlertidig tilleggsbevilgning

  13,10 % p.a.

  Tilleggsrente for all utnyttelse over 60 % av ord. bevilgning

  2,00 % p.a.

  Provisjon av bevilgning, per kvartal

  1/3 % - 1 %

 • Terminutsettelse 

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) i inntil 29 dager. Neste forfall må betales i henhold til plan. Dermed opprettholdes opprinnelig nedbetalingsplan og den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall blir ikke endret som følge av terminutsettelsen.

  Terminutsettelse for lån eller kreditter vil medføre omkostninger på:

  2000 kr

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfritak betales kun renter og omkostninger på lånet. Dersom avdraget ikke økes etter den avdragsfrie perioden, vil nedbetalingstiden for lånet forlenges.

  Avdragsfrihet for lån eller kreditter vil medføre omkostninger på:

  2000 kr

 • Etablering konsernkontosystem

  10 000 kr

  Etablering flervaluta konsernkontosystem

  15 000 kr

  Gebyr per måned

  500 kr

  Gebyr per konto per måned

  100 kr

SPARING/INNSKUDD

 • Effektiv rente p.t.

  Rente kr 750.000 og over

  3,00 %

  Rente kr 500.000 - kr 749.999

  2,75 %

  Rente kr 50.000 - kr 499.999

  2,00 %

  Rente kr 0 - kr 49.999

  0,10 %

  Alle rentesatser gjelder fra første krone ved passering av beløpsgrenser.

  Uttaksbegrensning: 12 frie uttak per år. Etter dette påløper kr 100 per uttak. Dette påvirker den effektive renten slik at den blir lavere enn den oppgitte. Overføring mellom konti eller annen belastning i nettbanken regnes som uttak.

 • Effektiv rente p.t.

  Rente fra 50 mill. kr og over

  Avtales individuelt

  Rente 1 mill. kr - 50 mill. kr

  4,25 %

  Rente opp til 1 mill. kr

  3,00 %

  Alle rentesatser gjelder fra første krone ved passering av beløpsgrenser.

  Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Du får innsyn på kontoen i nettbank bedrift, og uttak bestilles via bestillingsskjema.

 • Minsteinnskudd 250.000 kr

  6 måneders innskudd, utløper 29. oktober 2024

  5,10 %

  12 måneders innskudd, utløper 28. april 2025

  4,80 %

  Disse rentesatsene gjelder for innskudd inntil 50 millioner kroner. For større beløp, ta kontakt med banken.

  Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 2,5 %. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

 • Rente kr 50.000.000 og over

  Avtales individuelt

  Rente kr 1.000.000 - 49.999.999

  3,75 %

  Rente kr 0 - 999.999

  2,75 %

  Uttak må varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.

 • Effektiv rente p.t.

  Rente

  0,00 %

 • Effektiv rente p.t.

  Rente

  0,00 %

 • Rente 

  0,10 %

  Etableringsomkostninger ved opprettelse i nettbanken

  500 kr

  Etableringsomkostninger ved opprettelse i bankkontoret

  1250 kr

 • Rente

  2,75 %

 • Renten på valutakontoen er avhengig av referanserenten. Renten du får er referanserente minus 0,5 % i margin. Renten til deg som kunde blir negativ dersom referanserenten er lavere enn 0,5 %.

BETALING

 • Abonnement per måned

  Nettbank basis: Nettbank uten integrasjon med bedriftens økonomisystem. En bruker er inkludert.

  0,-

  Nettbank integrert: Nettbank med integrasjon med bedriftens økonomisystem. En bruker er inkludert.

  300,-

  Abonnement per ekstra bruker av nettbank bedrift

  50,-

  Abonnement per ekstra nettbank bedrift underavtale som er lagt til annen bedrifts hovedavtale

  90,-

  Priser på transaksjoner og filer

  Bankavstemmingsfil

  0,-

  Betaling med melding/strukturert informasjon

  4,50

  Lønnsutbetaling (remittering eller lønnsliste) 

  1,75

  Betaling med KÌD

  1,50

  Utbetalingsanvisning (betaling uten mottakers kontonummer) 

  100,-

  SWIFT (innland) 

  40,-

  Kontoreguleringer  

  0,-

 • Avtalegiro betaling 

  4,-

  Autogiro betaling 

  4,-

  Telegiro

   4,-

  Betaling per Brevgiro, porto kommer i tillegg

  30,-

  Tilsendt kvittering BrevGiro, per stykk

  15,-

  Utbetalingsanvisning (Giro uten mottakers kontonummer) 

  100,-

  Giro levert skranke 

  95,-

  Manuelle transaksjoner (lønningslister, overføringer etc.) per transaksjon

  150,-

 • SEPA betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS.
  Beløpet er hos mottakerbank innen 2 dager.

  30,-

  Prisen betinger at meldingen er komplett med følgende opplysninger om betalingsmottaker:

  • IBAN og BIC for betalinger til EU/EØS
  • Kontonr og BIC+bankkode og navn
  • Valutadokumentasjonskode
  • Delte omkostninger mellom avsender og mottaker (SHA)

  Øvrige ordinære betalinger

  75,-

  For mottatte oppdrag med ufullstendige opplysninger tilkommer et tillegg på

  100,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger

  100,-  + utenlandske omkostninger

  Inngående betalinger fra utlandet

  - Inntil kr 2.000,-

  50,-

  - Over kr 2.000,-

  100,-

  - I EUR eller SEK 

  20,-

  Reklamasjoner, purringer(omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg)

  minimum 400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaks- eller e-postbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker 

  150,-

  Kunden får kreditvalutering en virkedag etter at SpareBank 1 SMN har mottatt beløpet (pengene er disponible på kundens konto en virkedag etter at banken har mottatt beløpet).

 • Månedspris 

  200,-

  Etablering 

  500,-

  Endring av avtale

  250,-

  Overførsel u/melding 

  3,-

  Overførsel m/KID 

  3,-

  Overførsel m/melding 

  7,50

  Overførsel m/underspesifikasjon 

  4,-

  Overførsel lønn 

  4,50

  Med utbet.anvisning 

  100,-

  Returdata på papir på avregnede transaksjoner

  200,-

  Dir.rem - korreksjon pr transaksjon

  200,-

  Dir.rem - endre eller slette ikke avregnet oppdrag, initiering av ny dekningskontroll

  1.000,-

  Filforsendelse til eller fra Nets 

  5,-

 • E-melding

  0,-

  Forsendelse av dokumenter per post

  20,-

 • OCR månedsavgift pr. avtale 

  95,-

  OCR giro - transaksjon. Gjelder også underspesifikasjon med kreditnota, feil KID og underspes. strukturert informasjon

  2,-

  OCR giro - innhenting returdata 

  5,-

  OCR giro - manuelt registrert KID

   5,40

  OCR giro liste 701 A+B sammendrag + porto 

  70,-

  OCR giro - avtaler ny

  500,-

  OCR giro - endring på avtale som gjelder KID, datamottaker, KID kreditnota og Tvungen KID

  250,-

 • Avtalegiro månedsavgift per avtale  

  95,-

  Avtalegiro varsling via bank  

  4,25

  Avtalegiro egen varsling  

  2,-

  Avtalegiro sletting av betalingskrav 

  10,-

  Avtalegiro endring av avtale

  250,-

  Avtalegiro registrering av avtale  

  500,-

  Avtalegiro etablering av avtale inkl. 8 timer test i Nets. Gjelder egenutviklede kundesystem/ny programvareleverandør.

  1500,-

  Avtalegiro KID-bytte

  1500,-

  Avtalegiro-oversikt FBO mottakeravtale                        

  1500,-

  Sende fil til Nets Betalingskrav

   5,-

  Hente fil konteringsdata 

  5,-

  Avtalegiro med elektronisk signering - etablering inkl. 2 timer test 

  500,-

  Avtalegiro med elektronisk signering - mnd 

  95,-

  Avtalegiro signeringskostnad bedrift 

  3,-

 • Autogiro kreditorbetalt

   8,-

  Autogiro kreditorbetalt med melding eller varsel 

  8,-

  Autogiro uten melding

   4,-

  Autogiro med melding og varsel 

  8,-

  Autogiro fullmaktservice betalingsvarsel 

  16,-

  Autogiro - Betalingspåminnelse 

  16,-

  Autogiro - Oversikt/konvertere/slette/stoppe fullmakter 

  1.500,-

  Autogiro - Nets Reg/endr. Av fullmakter 

  200,-

  Autogiro - Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner 

  700,-

  Autogiro - manuell registrering transaksjoner

  200,-

  Autogiro - Endring innsendte ikke bokførte oppdrag 

  700,-

  Autogiro - Månedsavgift for autoGiro fullmakt i Nets (betaler) 

  0,50

  Autogiro - Månedsavgift avtale i Nets (bet. mottaker) 

  95,-

  Autogiro - Etablering av avtale 

  3.000,-

 • eGiro månedsavgift per avtale

  95,-

  eGiro innbetaling - per transaksjon

  2,-

  eGiro - avtaler ny 

  500,-

  eGiro - avtaler endringer

  250,-

  Elektronisk innbetaling

  2,-

  Henting av fil med eGiro konteringsdata 

  5,-

 • Cremul månedsavgift per konto 

  95,-

  Cremul innbetaling - per transaksjon

  2,-

  Henting av fil med cremul konteringsdata 

  5,-

 • Månedsavgift per avtale

  95,-

  Innbetaling Total - per transaksjon

  2,-

  Ny avtale

  500,-

  Endring av avtale

  250,-

  Henting av fil med Innbetaling Total konteringsdata              

  5,-

 • eFaktura B2C Tilknytningsavgift 

  8.000,-

  eFaktura månedsavgift utstederavt.

  95,-

  eFaktura betalingskrav 

  3,50

  eFaktura fakturahotell 

  1,75

  Hente filer inn  

  5,-

  Sende filer ut 

  5,-

  eFaktura B2C PVU abonnement 

  100,-

  eFaktura B2C oppstart PVU eFaktura 

  500,-

  eFaktura B2C oppstart PVU Kombinasjon Avtalegiro/eFaktura 

  500,-

  Tilgang kundeportalen (enett) 

  200,-

 • Transaksjonspris klikk og betal (motta en eFaktura i nettbank bedrift)

  3,50

  Transaksjonspris per webfaktura (send en eFaktura i nettbank bedrift)

  10,-

  Vedlegg til webfaktura/lag og send

  2,50

 • Utsteder:

  - Etablering filforsendelse 

  5.500,-

  - Månedsavgift utsteder av fil 

  95,-

  - Transaksjonspris filløsning 

  5,-

  Mottaker:

  - Etablering filmottak 

  5.500,-

  - Månedsavgift mottaker av fil 

  95,-

  - Transaksjonspris filløsning 

  2,50

 • Tjenestene nattsafe og veksel tilbys av Nokas.
  Bli kunde av Nokas for å inngå avtale om nattsafe/verditransport.

  Innskudd i innskuddsautomat

  75,-

 • Innløsningskostnad per transaksjon

  0,22,-

  Innløsningsavtale per mnd

  25,-

 • Omnummerering

  500,-

  Manuell sletting/endring av omnummerering

  300,-

  Faste betalinger

  10,-

  Reåpning avtale

  1.000,-

  Rebestilling av konteringsdata på konto, per dag

  700,-

  Kvittering med oblat

  15,-

  Manuell utsending av kontoutskrift, per utskrift

  150,-

  Manuell utsending av bilag, per bilag

  150,-

  KAR (Konto- og adresseregister) - etablering av tilgang

  500,-

  KAR (Konto- og adresseregister) - spørring

  2,-

  Transaksjonsliste i Excel 

  150,-

  Manuell overføring til annen bank, ved kundeinitiert avslutning av kundeforhold, per konto

  100,-

KORT

 • Årspris

  200,-

  Innskudd i butikk

  75,- per innskudd

  Uttak i butikk og minibank

  10,- per uttak

  Varekjøp

  4,- per kjøp

  Varekjøp med kontantuttak i butikk

  14,-

  Visa kontantuttak i utlandet

  35,- per uttak

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  2 %

 • Årspris på kort med firmaansvar (per kort)

  250,-

  Årspris på kort med personlig ansvar (per kort)

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.com

 • Årspris

  50,-

  Innskudd

  75,- per innskudd

 • For kortbruker

  - Varekjøp

  0,-

  - Uttak i SpareBank 1s minibanker

  0,-

  - Uttak i andre bankers minibanker

  0,-

VPS-KONTO

 • Opprettelse og endring av verdipapirkonto

  0,-

  Overføring av verdipapirer fra konto til konto per papir

  100,-

  Etablering av handels- og spørrefullmakt til megler

  150,-

  Frigivelse av verdipapir til annen megler

  100,-

  Faktureres hvert kvartal.

 • Under kr 100.000

  0 kr

  Kr 100.000 - 1.000.000

  350 kr

  Overskytende per påbegynt million

  150 kr

  Faktureres i løpet av første halvår og gjelder for inneværende år

 • Årsoppgave per 31.12

  0,-

  Årsoppgave eldre enn siste år

  300,-

  Utskrift av bilag

  30,-

  Utskrift av kontoutskrift

  30,-

UTENLANDSBETALING

 • Ordinær overførsel manuelt mottak (per transaksjon)

  350,-

  Tillegg for manglende IBAN/BBAN/BIC og dokumentasjonskode

  100,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger

  min. 100,- + utenlandske omkostninger

  Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde

  min. 400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Inngående betalinger fra utlandet

    - inntil kr 2.000,-  

  50,-

     - over kr 2.000,-                                       

  100,-

     - i EUR eller SEK

  20,-

  Telefaks-/e-postbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

   150,-

 • Adviseringsprovisjon (per remburs)

  1.000,-

  Forhåndsadvisering

  500,-

  Endringsprovisjon (per endring)

  500,-

  Dokument-/betalingsprovisjon
  Beregnes for hvert separat beløp trukket under rembursen

  0,3 %
  min. 1.000,-

  Bekreftelses-/akseptprovisjon
  Vil være den til enhver tid gjeldende sats for den aktuelle banken/landet. Ta kontakt med banken for å få tilbud.
  Bekreftelsesprovisjon belastes fra utstedelse/aksept av tilbud frem til presentasjon/diskontering av dokumenter. 
  Akseptprovisjon beregnes fra tidspunkt for dokumentpresentasjon/diskontering til forfall.

   x % p.a.
  min. 1.000,-

  Neddiskontering av bekreftet remburs
  Renter beregnes for faktiske antall dager fra diskontering til forfall/betaling. Rente: LIBOR + avtalt margin

  x % p.a.
  min. 1.000,-

  Kansellering av remburs eller ubenyttet del av remburs

  1.000,- 

  Kurerpost, porto etc. belastes i henhold til faktiske omkostninger.

  Omkostninger i andre banker: Eventuell remburseringsprovisjon og andre omkostninger i utenlandsk/annen norsk bank vil komme i tillegg.

  Ekstraordinære omkostninger /merarbeid med remburs kan belastes i tillegg.

 • Åpningsprovisjon per 3 mnd. periode, eller del derav

  0,5 %, min. 1.000,-

  Åpningsprovisjon ved dekket remburs, per 3 mnd periode eller del derav

  0,25 %, min. 1.000,- 

  Endringsprovisjon (per endring)

  500,-

  Betalingsprovisjon (per betaling)

  0,5 %, min. 1.000,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 90 dager (per aksept)

  0,5 %. min. 1.000,-

  Akseptprovisjon over 90 dager (per aksept)

  0,75 %, min. 1.000,-

  Kansellering av ubenyttet remburs 

  1.000,-

  Annulleringsprovisjon for ubenyttet del av rembursbeløpet 

  1.000,-

  Faste tilleggsomkostninger 

  200,-

  Fristilling av varer  

  1.500,-

  Ekstraordinære omkostninger/merarbeid med remburs kan belastes kunden i tillegg til nevnte tariff.

  Provisjoner og omkostninger som blir belastet norsk bank av utenlandsk bank, vil bli belastet i tillegg.

 • Inkassoprovisjon

  0,3 % min. 400,-

  Dokumentprovisjon (tillegg til inkassoprovisjon) 

  0,15 % min. 200,-

  Akseptprovisjon (innhenting av aksept på veksel)

  0,15 % min. 200,-

  Returprovisjon

  300,-

  Endringsprovisjon

  200,-

  Purring     

  200,-

  Porto, kurer - faktiske kostnader   

  min. 200,-

  Fristilling av varer 

  1.000,-

  Protest av veksel

  min. 2.000,-

  I tillegg kommer faktiske utlegg til porto, teleomkostninger o.l.

  For inkassoarbeid som krever ekstra behandling, vil det bli beregnet et tillegg som står i forhold til det ekstra arbeid som utføres.

  Prislisten inneholder priser, gebyrer m.m. for Innskudd, Utlån og Betalingstjenester og kort for bedriftsmarkedet. For priser på Forsikring og Fondsprodukter; ta kontakt med banken for nærmere informasjon.

LAG OG FORENING

 • Etablering Nettbank bedrift Basis per avtale

  0,-

  Etablering Nettbank bedrift Integrert per avtale

  0,-

  Abonnement Nettbank bedrift Basis per mnd

  0,-

  Abonnement Nettbank bedrift Integrert per mnd

  170,-

  Abonnement Nettbank bedrift pr bruker

  0,-

  Kontoreguleringer

  0,-

  Årspris SpareBank 1 Visa bankkort

  0,-

  Uttak i egne minibanker

  0,-

  Kontantuttak i butikk

  10,-

  Varekjøp

  0,-

  Varekjøp med kontantuttak i butikk

  10,-

  E-melding

  0,-

  Innskudd i innskuddsautomat inntil 10 per halvår per kunde 

  0,-

  Innskudd i innskuddsautomat utover 10 per halvår per kunde

  50,-

 • Innløsningskostnad per transaksjon

  0,22

  Innløsningsavtale per mnd

  25,-

 • Effektiv rente p.t.

  Rente kr 750 000 og over 

  3,00 %

  Rente kr 500 000 - kr 749 999 

  2,75 %

  Rente kr 50 000 - kr 499 999 

  2,00 %

  Rente kr 0 - kr 49 999

  0,10 %

  Rentesatsen gjelder fra første krone.

 • Rente kr 750 000 og over 

  3,25 %

  Rente kr 500 000 - kr 749 999 

  3,00 %

  Rente kr 50 000 - kr 499 999 

  2,25 %

  Rente kr 0 - kr 49 999

  0,10 %

  Rentesatsen gjelder fra første krone.

LANDBRUK

 • Effektiv rente p.t.

  Rente på beløp over 500.000 kroner

  1,50 %

  Rente på beløp under 500.000 kroner

  0,50 %

  Årspris Visakort med legitimasjon

  325 kr

  Årspris Visakort uten legitimasjon

  275 kr


  Gebyrfrie tjenester på Landbrukskonto:

   - Kontantuttak i SpareBank 1s minibanker 

  0,-

   - Kontantuttak i forbindelse med varekjøp 

  0,-

   - Bruk av Visa bankkort ved varekjøp i Norge og utlandet

  0,-

   - Betaling med bruk av AvtaleGiro fra brukskonto

  0,-

   - Innenlands betaling i mobilbank privat fra brukskonto

  0,-

   - Innenlands betaling i nettbank privat fra brukskonto

  0,-

   - Årspris Mastercard Gold kredittkort

  0,-

   - Varekjøp ved bruk av Mastercard i Norge og utland

  0,-

   - Reise- og avbestillingsforsikring når reisen er betalt med kredittkort

  0,-

   - Reise- og avbestillingsforsikring når reisen er betalt med kredittkort

  0,-

 • Rente på ordinær bevilgning

  Nom. rente: Fra 7,65 % p.a.

  Rente på midlertidig tilleggsbevilgning

  Nom. rente: 8,4 % p.a.

  Driftskreditt har kvartalsvis kapitalisering.

 • Rente

  Nom. rente: 5,7 % p.a.

  Krever 20 % egenkapital og pant i landbrukseiendom.

 • Rente

  Nom. rente: 5,8 % p.a.

KONTOFØRER UTSTEDER

 • Grunnpris kontofører pr. år for totalkunder i SpareBank 1 SMN

  10 000,-

  Grunnpris kontofører pr. år for øvrige

  20 000,-

  Innregistrering i Euronext Securities

  10 000,-
  + 100,- pr. transaksjon

  Utbetaling av utbytte

  - Inntil 100 aksjonærer

  5 000,-

  - Inntil 100-1000 aksjonærer

  10 000,-

  - Over 1000 aksjonærer

  15 000,-

  Rettet emisjon

  5 000,-
  + 100,- pr. transaksjon

  Fisjon, fusjon, splitt eller spleis

  15 000,-

  Andre oppdrag

  Etter avtale

  Ekstra kostnader fra Euronext Securities kommer i tillegg. Ta kontakt med settlement@sb1markets.no for gjeldene priser.

 • Pr. ISIN pr. år

  Utstedelse av obligasjon for banker i SpareBank 1-alliansen

  10 000,-

  Utstedelse av obligasjon for banker, kommuner og fylker

  15 000,-

  Utstedelse av obligasjon for øvrige

  25 000,-

  Sertifikat

  750,- pr. måned

  For verdipapirer i annen valuta enn norske kroner påløper kostnader etter gjeldende priser for overførsel i utenlandsk valuta.

  Ekstra kostnader fra Euronext Securities kommer i tillegg. Ta kontakt med settlement@sb1markets.no for gjeldene priser.

ØVRIGE TJENESTER

 • Opp til 5 kontoer/avtaler

  1000,-

  Fra 6 til 10 kontoer/avtaler

  2500,-

  Over 10 kontoer/avtaler

  5000,-

 • Avslutning av kundeforhold pga. hvitvasking, konkurs, selskapet er slettet i Brønnøysundregisteret etc.

  500,-

  Revisjonsrapport

  1.250,-

  Opprettelse og etablering av hylleselskap

  5.000,-

  Etablering av Uten BankID for brukere i nettbank bedrift/mobilbank, som ikke har norsk Bank-ID (per bruker) 

  7.500,-

  Etablering av kundeforhold hvor utenlandsk selskap eller person har eierskap/kontroll over 10 %

  10.000,-

  Etablering av kundeforhold av selskapsformen NUF (norskregistrert utenlandsk foretak)

  15.000,-

  Årlig fornyelse av kundeforhold av selskapsformen NUF (norskregistrert utenlandsk foretak). Belastes i januar.

  5.000,-

  Kontoholdsgebyr – for kunder uten kontotransaksjoner utenom gebyr/renter siste kalenderår og innskudd lavere enn kr 10.000. Belastes januar påfølgende år.

  500,-

  Rekommanderte utsendelser til kunder om avvikling av kundeforhold, dersom kunde ikke har oppdatert kundeinformasjon innen tidsfrist.

  300,-

  Manuell renteberegning på klientkonto med p.t.-rente

  250,-

  Bankbekreftelse av bankforhold/kontoforhold på norsk eller engelsk

  150,-

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }