Nå kan du ikke lenger disponere en bedriftskonto i din private nettbank

Bruker du din private nettbank til å disponere bankkontoer for en bedrift, eller en lag/forening? Dette vil det nå bli en endring på.

Av sikkerhetsmessige årsaker må bedriften nå bruke nettbank bedrift i stedet. Kontotilganger via privat nettbank vil stenges.

Nettbank bedrift

Hvorfor gjør vi denne endringen?

Det å disponere en bedriftskonto i din private nettbank gir mange sikkerhetsmessige utfordringer: 

 • Bedriften har ikke oversikt over hvem som har tilgang til bedriftens kontoer 
 • Utbetalinger fra en bedriftskonto bør godkjennes av to personer, dette er ikke mulig i nettbank privat
 • Fare for feiloverføringer mellom privat konto og bedriftens konto  

Dere vil derfor ikke lenger kunne bruke privat nettbank til å disponere denne type kontoer.

Bruk nettbank bedrift for å legge til disponenter

Nå må dere bruke nettbank bedrift for å gi disponenter tilgang til kontoene. De som blir disponenter bruker også nettbank bedrift for å sjekke saldo og betale regninger.

Har bedriften allerede tilgang til nettbank bedrift?

Da oppretter administrator selv nye brukere inne i nettbanken.

Administrator har til enhver tid full kontroll på hvem som har disposisjonsrett til kontoene.

Administrator kan også legge på krav om at utbetalinger skal godkjennes av to personer.

Les mer om administrasjon av brukere i nettbank bedrift.

Har dere ikke nettbank bedrift i dag?

Da må dere bestille dere så raskt som mulig. Les mer om nettbank bedrift.

Pris:
For nye abonnenter (basisversjon):
Gratis abonnement ut 2023
For lag og forening (basisversjon):
Gratis abonnement

Slik legger du til disponenter i nettbank bedrift

 1. Logg inn og klikk på Meny i toppmenyen 
 2. Velg Brukere under overskriften Administrasjon
 3. Klikk på knappen Opprett ny bruker
 4. Fyll inn opplysninger om disponenten og hvilke rettigheter vedkommende skal ha på hvilke konto(er)
 5. Klikk på Signer og fullfør

Les mer om hvordan administrere brukere.

Slik betaler du regninger i nettbank bedrift

 1. Logg inn og gå til Betale i toppmenyen 
 2. Legg inn opplysninger om betalingen
 3. Klikk på Legg til godkjenning
 4. Velg den betalingen som skal godkjennes, og trykk Godkjenn
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }