Ungt entreprenørskap

Vi er opptatt av at Trøndelag skal ha et spennende og mangfoldig næringsliv. Det bidrar til å gjøre landsdelen attraktiv for unge og kompetente arbeidstakere. Derfor samarbeider vi med Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UET).


Hvilke fordeler har dere?

 • Gratis å opprette driftskonto, nettbank bedrift og mobilbank bedrift
 • Ikke månedsgebyr på nettbank/mobilbank
 • Det koster 1,50 kroner per giro som betales i nettbank/mobilbank
 • Forøvrig gjelder ordinære priser, se prisliste
 • Enkelt å holde orden på økonomien med nettbank og mobilbank

Kom i gang

For å lykkes i næringslivet er det viktig å ha god økonomisk oversikt. Når man etablerer en bedrift må man ha en konto for å sette inn penger og nettbank/mobilbank når regninger skal betales.

Hos oss kan UET-bedrifter åpne driftskonto og etablere nettbank bedrift med gunstige betingelser. 


Elevbedrift

Konto for elevbedrifter ordnes raskt ved at ansvarlig lærer kontakter Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Ungt Entreprenørskap Trøndelag ordner slik at lærer får tilgang til elevbedriftens konto i nettbank og mobilbank. Elevbedrifter behøver altså ikke å kontakte banken for å få opprettet konto.

Ungdoms- og studentbedrift

Ungdoms- og studentbedrifter kan enkelt etablere bedriften som kunde hos oss ved å følge én av fremgangsmåtene som er beskrevet nedenfor. Vi anbefaler at bedriftens stiftere har BankID for å få fullt utbytte av nettbank og mobilbank.


Slik blir dere kunde

Det er enkelt og raskt å etablere ungdoms- og studentbedrift som kunde hos oss. Da gjør dere følgende: 

For bedrifter der alle stiftere er over 18 år

1. Gå inn på Bli bedriftskunde

2. Fyll ut skjemaet og følg anvisningen på siden. Husk å legge med:

 • Ferdig utfylt kundeetableringsskjema
 • Kopi av bedriftens vedtekter
 • Protokoll fra stiftelsesmøtet signert av stifterne
 • Avtale med ansvarlig lærer for bedriften (gjelder ikke studentbedrift)
 • Utskrift fra Enhetsregisteret

3. Når utfylt skjema og vedlegg er funnet i orden vil de som skal signere motta en SMS og en e-post som viser hvordan de kan signere på kundeopprettelsen med sin BankID.

4. Når kundeopprettelsen er signert og fullført vil konto og avtale om nettbank bedrift sendes for signering på samme måte.

For bedrifter med en eller flere stiftere under 18 år

1. Skriv ut skjema for kundeetablering.

2. Fyll inn alle felter i kundeetableringsskjema. Skjemaet skal signeres av alle som er anført som stiftere i vedtektene.

3. Send oss følgende vedlegg på e-post til smn.bedrift@smn.no 

 • Signert og ferdig utfylt kundeetableringsskjema
 • Bekreftet kopi av legitimasjon stemplet av bank, politi, post eller skole av de personer som signerer på kundeetableringsskjema
 • Kopi av bedriftens vedtekter
 • Protokoll fra stiftelsesmøtet signert av stifterne
 • Avtale med ansvarlig lærer for bedriften (gjelder ikke studentbedrift)
 • Utskrift fra Enhetsregisteret

4. Når kundeopprettelsen er utført vil konto og avtale om nettbank bedrift sendes til dere på e-post. Skriv ut avtalen og signer. Scann inn signerte avtaler og send tilbake til oss på e-post. NB! BankID må benyttes for innlogging i nettbank bedrift.

 

Når man har fullført én av de to løypene ovenfor og signert alle dokumentene, vil nettbank og mobilbank være klar til bruk. Innlogging skjer ved bruk av BankID. For ungdomsbedrifter må konto disponeres av to personer i fellesskap. Det betyr at når en person har lagt opp en betaling i nettbank/ mobilbank, så må en annen person logge inn i nettbank/ mobilbank og godkjenne den registrerte betalingen. Først da utføres overførselen. Ungdomsbedrifter kan ikke registreres med Visakort.

Ungdommene/studentene må sørge for å avslutte kundeforholdet i banken før skoleåret er over. Hvis ikke vil konto automatisk bli avsluttet senest 1. juli påfølgende år. Resterende saldo vil da bli overført UE.


Slik får du BankID

Møt opp personlig med gyldig pass i banken din, så vil banken kunne opprette BankID ved oppmøte. Er du under 18 år må du ha med vergene dine i banken, og vergene må også legitimere seg med gyldig pass.

BankID er personlig og fungerer i alle banker, uavhengig av hvilken bank du har din avtale hos.