Utbetalingskort - bestill kort

Utbetalingskort er en tjeneste som tilbys kunder som kan utbetale rettmessige stønadsmidler. Bestilling kan kun gjøres av kunder med egne avtaler for dette, og kan kun gjøres av registrert og autorisert bestiller.


Send epost til prepaid@smn.no for å bestille nye kort. Oppgi hvilken enhet(er) bestillingen gjelder for, antall kort og leveringsadresse. 

Praktisk informasjon:

  • Vi sender kortene som pakke, og dere må hente de på nærmeste utleveringssted for posten (vi ettersender sporingsnummer til bestiller).
  • PIN-kode kommer i egen forsendelse og sendes som brev til oppgitt leveringsadresse.
  • For dere som benytter KID i forbindelse med lading av kortene, ettersender vi liste med KID til bestiller. Dersom kort skal lades med KID før listen er kommet, finner dere KID-informasjon på konvolutten til utbetalingskortet (tallet med 16 siffer).