Utbetalingskort - overføring mellom kort

Utbetalingskort er en tjeneste som tilbys kunder som kan utbetale rettmessige stønadsmidler. Bestilling kan kun gjøres av kunder med egne avtaler for dette, og kan kun gjøres av registrert og autorisert bestiller.


Send e-post til prepaid@smn.no for å bestille overføring mellom kort. Behandlingstiden er innen en virkedag fra mottatt ordre. Oppgi kortnummer det skal overføres fra, og kortnummer det skal overføres til. Kortnummer består av 11 siffer og begynner med 4208.