Utbetalingskort - tømming av kort

Utbetalingskort er en tjeneste som tilbys kunder som kan utbetale rettmessige stønadsmidler. Bestilling kan kun gjøres av kunder med egne avtaler for dette, og kan kun gjøres av registrert og autorisert bestiller.


Send e-post til prepaid@smn.no for å bestille tømming av kort. Behandlingstiden er innen en virkedag fra mottatt ordre.

Oppgi kortnummer på kortet som skal tømmes. Kortnummer består av 11 siffer og begynner med 4208. Kort tømmes mot en forhåndsdefinert konto hos kommunen, så det trenger dere ikke opplyse om.