Hvem kan bli Gasellebedrift?

Små- og mellomstore bedrifter som blant annet har solid vekst, doblet omsetningen over 4 år, levert godkjent regnskap, vært aksjeselskap og som har et positivt samlet driftsresultat kan alle bli Gasellebedrifter.

Konsern og holdingselskap kan ikke bli gaseller. Offentlig finansiert virksomhet eller finansselskap er også ekskludert.