Hvordan tilbakefører man penger fra en skattetrekkskonto?

Henvend deg til din lokale skatteoppkrever og be om en bekreftelse på at tilbakeføring kan gjennomføres. Bekreftelsen sendes til smn.bedrift@smn.no, og banken gjennomfører så transaksjonen.