Hvor finner jeg tidligere eFakturaer?

Tidligere eFakturaer finner du i Fakturatjenesten under arkiv.

For å få tilgang til Fakturatjenesten må du være bruker. Administrator i Fakturatjenesten kan opprette nye brukere og gi tilgang.