Hvordan lager jeg en filsti i nettbanken?

For å lage en filsti i nettbanken velger du Meny, Filer, Filoppsett og Nytt filoppsett. Velg riktig filtype, skriv inn navn og velg hvor filen skal ligge. Hvis du ikke ser fanen Filer må den som er administrator i nettbank bedrift tildele deg funksjonen Bruk filoverføring og endre oppsettet for filoverføring.

For å lage en filsti og bruke filoverføring må du ha integrert versjon av nettbankavtalen.

Mange regnskapsprogram kan kobles til nettbanken, og da trenger du ikke lage filoppsett, koble nettbank til regnskapsprogram.