Hva er kundeenhetsID?

KundeenhetsID gir informasjon om hvilket regnskapssystem som er datamottaker og/eller dataavsender i bedriftens betalingsavtale. Skal du motta betalingsinformasjon fra KID innbetalinger/OCR-filer i nettbank bedrift er kundeenhetsID 75340.