Hvor lenge ligger avviste betalinger i forfallsregisteret?

Betalingen ligger i forfallsregisteret i 4 dager. Hvis den ikke blir betalt i løpet av de fire dagene, flyttes den til "Ikke utførte betalinger".