• Godkjente innenlandsbetalinger overføres mandag til fredag klokken 00.00, 08.45, 10.10, 11.40, 14.02 og 15.00.
    Betalinger som er godkjent i helgen, overføres natt til mandag klokken 00.10.
    Alle betalinger godkjent før klokken 14.00 er disponibel på mottakers konto
    samme dag, uavhengig av bank. Overføringer mellom egne kontoer i egen bank
    gjøres med det samme. Utenlandsbetalinger må godkjennes før klokken
    14.00 for å bli behandlet samme dag.