10 gode grunner til å ha fakturasalg i verktøykassen

Riktig valg av finansiering er avgjørende for bedrifter som ønsker å vokse, eller som av andre grunner trenger penger på bok. Her får du ti gode grunner til hvorfor du bør ha fakturasalg tilgjengelig i din finansielle verktøykasse.

Mann teller lagervarer.

1. Du får pengene på din konto umiddelbart

Når vi kjøper din faktura, får du utbetalt pengene senest neste virkedag. Dette gjelder helt uavhengig av fakturaens opprinnelige forfallsdato.

2. Du betaler kun ved bruk

Det koster ingenting å ha fakturasalg tilgjengelig. Når du selger en faktura, betaler du kun en provisjonsprosent av fakturabeløpet.

3. Du har full fleksibilitet og ingen binding

Når du inngår en fakturasalgsavtale med oss forplikter du deg ikke til noe. Du bestemmer selv hvilke faktura du ønsker å selge, og når du vil selge de.

4. Du frigjør tid til kjernevirksomhet

Når vi kjøper din faktura, tar vi over kravet og gjør resten av jobben for deg. Du kan fokusere på din egen kjernevirksomhet.

5. Du setter pengene dine tilbake i arbeid med en gang

Når du selger en faktura, får du betalt for jobben du har gjort eller for varene du har levert med en gang. Du slipper å forholde deg til din kundes betalingstid og du kan sette pengene tilbake i arbeid med det samme.

6. Du løper mindre risiko

Når vi kjøper din faktura, overtar vi både fakturakravet og risikoen for manglende betaling fra din kunde.

7. Du får mindre behov for annen finansiering

Dersom bedriften din er preget av periodevise svingninger eller sesongvariasjoner, kan du bruke fakturasalg til å håndtere betalingstoppene. På den måten reduserer du behovet for andre og mer kostbare finansieringsløsninger.

8. Du får færre kostnader

Med fakturasalg betaler du kun en provisjonsprosent av fakturabeløpet ved bruk. Dermed slipper du å forholde deg til andre finanskostnader som for eksempel rammeprovisjon eller løpende renter.

9. Du får opptil 99 % belåning

Når du selger en faktura får du belåning på opptil 99 % av fakturabeløpet, avhengig av din provisjonsprosent.

10. Du får raskt tilgang til finansiering der du er

I kundeportalen vår kan du når som helst laste opp og selge en faktura til oss. Dersom du bruker Azets eller Xledger kan du i tillegg selge din faktura til oss direkte i økonomi- og regnskapssystemet ditt. 

Oppsummert: Bedre betalingsevne på dine premisser!

Det er nettopp disse 10 fleksible egenskapene som gjør at vi anbefaler deg å ha en fakturasalgsavtale liggende i din finansielle verktøykasse. Med fakturasalg får du raskt og enkelt penger på kontoen når du trenger det.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }