Kapitalforhøyelse

Hvis bedriften skal tilføre økt kapital gjennom en emisjon, må dette meldes til Brønnøysundregisteret og bekreftes. Vi kan hjelpe dere med en slik bekreftelse.

Sjekk om du fyller kravene for at vi kan bekrefte kapitalforhøyelse for din bedrift
Følg stegvis beskrivelse, og send inn nødvendige dokumenter til oss via skjema
Du får bekreftelse kort tid etter innsending

Kriterier for innsending: 

  • Vi bekrefter beløp inntil en million kroner. 
  • Innskuddet er i penger.
  • Ikke overkurs (pålydende og tegningskurs skal være lik).
  • Ingen eksterne/utenlandske investorer.
  • Om du ikke oppfyller disse kriteriene må du kontakte en advokat, revisor eller autorisert regnskapsfører for bekreftelse.

Dette må du sende til oss: 

  • Kopi av signert generalforsamlingsprotokoll, denne kan ikke være eldre enn tre måneder
  • Oppdaterte vedtekter
  • Oppdatert aksjeeierbok
  • Kort beskrivelse av bakgrunn for transaksjonen

Nyttige lenker: 

Last ned mal for generalforsamlingsprotokoll fra Altinn

Les mer om aksjeloven på Lovdata

Les om forhøyelse av aksjekapital på Brønnøysundregistrene