Godsansvarsforsikring

Har du lastebil- eller arbeidsmaskinforsikring hos oss kan du kjøpe godsansvarsforsikring som tilleggsforsikring.

Dekker skade på gods oppstått under lasting, kjøring og lossing.
Dekker følgende av forsinket levering.
Gjelder i hele verden.
lastebil med lastebilforsikring

Hva dekker godsansvarsforsikring?

Godsansvarsforsikringen omfatter det rettslige ansvar som eier av kjøretøyet eller sjåfør har for skade på gods, samt forsinket levering.

Dekninger Godsansvar
Ansvar for skade på gods under lasting
Ansvar for skade på gods under kjøring til avlastningsstedet
Ansvar for skade på gods under lossing
Ansvar for følgende av forsinket levering

Erstatningsberegning

Erstatningsberegningen følger bestemmelsene i lov om vegfraktloven

Standard erstatning ved innenriksbefordring er satt til maksimalt 17 SDR per kg beskadiget eller tapt gods. Ved internasjonal befordring er standarderstatningen satt til maksimalt 8,33 SDR per kg skadet eller tapt gods. Forsikringssummen kan økes ved å inngå særskilt avtale.

Det gis kun erstatning for lovlig lasteevne. Frakt-, tollavgifter og andre fraktkostnader erstattes helt ut ved totaltap og forholdsvis ved delvis tap.

Renter erstattes etter § 36 i vegfraktloven.

 


SDR (Special Drawing Rights)

Kursen på en SDR svinger, men ligger vanligvis på rundt 10-11 kroner.

  • Norge, alle typer transport: 17,00 SDR per kilo
  • Landevei, internasjonalt: 8,33 SDR per kilo
  • Luft: 17,00 SDR per kiloJernbane: 17,00 SDR per kilo
  • Sjø: 2,00 SDR per kilo

Har du hatt skade eller uhell med lastebilen?

Ønsker du skademeldingsskjema?