Hva er bankavstemming?

Bankavstemming er kort fortalt å kontrollere at
bevegelsene på bankkontoen er bokført i regnskapet. Å avstemme bankkontoene dine er det første du gjør når du skal kontrollere om regnskapet for en periode er riktig. 

Illustrasjon av mann som forklarer bankavstemming til kvinne foran en tavle

Hvem må avstemme banken?

For aksjeselskaper er det påbudt å avstemme bankkontoen, mens for enkeltpersonforetak er det valgfritt. Vi anbefaler uansett at du avstemmer bankkontoene hver måned.


Dame peker. Illustrasjon.

Hvordan henger regnskapet sammen med banken?

Et regnskap består av mange transaksjoner som er bokført på ulike kontoer. I gamle dager førte de alt inn med penn og papir i en stor bok som ble kalt for hovedboken. Dette begrepet brukes fortsatt som et samlebegrep for oversikten over alle transaksjonene som er bokført i regnskapet.

Hver bankkonto må ha et eget kontonummer i regnskapet, og dette kalles for en hovedbokskonto. Som oftest brukes kontonummer 1920 i hovedboken for bedriftens vanlige driftskonto, mens en skattetrekkskonto har 1950. Hvis bedriften har flere kontoer brukes gjerne 1921, 1922 og så videre.


Hvordan avstemmer jeg en bankkonto?

Du avstemmer en bankkonto ved å kontrollere at alle transaksjonene som er gått ut og inn av bankkontoen er bokført på den tilhørende hovedbokskontoen i regnskapet. Hovedbokskontoen for den aktuelle bankkontoen skal være et "speil" av bankkontoutskriften, og alle transaksjonene
skal derfor være bokført med samme beløp og samme dato på begge steder. Fasiten er alltid bankkontoutskriften, og hvis du avdekker noe som ikke stemmer må du korrigere det.

Til slutt er det en fin kontroll å sjekke at saldoen på bankkontoutskriften er den samme som saldoen på den aktuelle hovedbokskontoen i regnskapet. Da har du avstemt bankkontoen riktig.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }