Hva er nettolønn?

Nettolønn og bruttolønn er begreper som forvirrer mange. Her er det du trenger å vite om nettolønn.

Illustrasjon av mann som forklarer nettolønn foran en tavle

Nettolønn = lønnen du får på konto

Nettolønnen er den lønnen som blir utbetalt fra arbeidsgiver. Med andre ord er nettolønnen i utgangspunktet lønn minus skattetrekk.

I tilllegg vil eventuelle forsikringer og annet som arbeidsgiver betaler for (telefon og internett for eksempel) bli tatt med i beregningen. Dette vil i så fall regnes som lønn.

Det er verdt å merke seg at det er flere ting enn skatt som kan påvirke lønnsutbetalingen, som for eksempel:

 • bonus
 • kantinetrekk
 • jobbtelefon som kan brukes privat
 • tilbakebetaling av utlegg

Illustrasjon av kalkulator for å regne ut nettolønn

Hvordan regne ut nettolønn?

Slik regner du ut nettolønn på 1-2-3. 

 1. Finn ut hva som er brutto månedslønn
 2. Ta brutto månedslønn og trekk fra skatten
 3. Finn ut om det finnes noe, som for eksempel forsikringer, som påvirker utbetalingen

Voilà, der har du nettolønnen. Deretter kan du trekke fra eventuelle fradrag (for eksempel kantinetrekk), og du får netto utbetalt lønn


Eksempel på beregning av nettolønn:

 • Brutto månedslønn er på 48.000 kroner
 • Skattetrekket er på 37 prosent
 • Det skattes i tillegg 320 kroner i måneden for forsikring

Da ser regnestykket slik ut:

 • 48.000 + 320 = 48.320 (brutto månedslønn + skatt av forsikring)
 • 48.320 x 0,37 = 17.878,40 (dette er skattetrekket)
 • 48.320 – 17.878,4 = 30.441,60 (her er netto månedslønn)

I tillegg kommer trekk på kantine (350 kroner) + elektronisk kommuniksjon (260 kroner). 

Dermed er netto utbetalt lønn 29.831,60 kroner. Mange bedriftseiere synes disse utregningene kan være vanskelige å holde orden på, og bruker derfor et regnskapsprogram med lønnsmodul til å sørge for at denne delen av jobben går raskt og smertefritt. 


Hvorfor skiller vi på brutto og netto?

Ettersom nettolønn vil variere, basert på hvilke trekk som er lagt inn, vil det være naturlig å forholde seg til bruttolønn når det kommer til lønnsforhandlinger og ansettelser. 

På forbrukermarkedet brukes det nesten utelukkende bruttopris (skatter og avgifter inkludert), mens på bedriftsmarkedet er det vanlig å oppføre pris i netto. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }