Hva er regnskapsloven?

Regnskapsloven regulerer hvordan norske bedrifter skal føre regnskap. Loven bestemmer hvordan du setter opp årsregnskapet og hva det skal inneholde.

Illustrasjon av mann som forklarer regnskapsloven foran en tavle

Hvem gjelder regnskapsloven for?

Regnskapsloven gjelder for alle bedrifter som må levere inn årsregnskap og dermed har regnskapsplikt.

Regnskapsloven gjelder blant annet for disse organisasjonsformene:

 • aksjeselskap (AS)
 • allmennaksjeselskap (ASA)
 • enkeltpersonforetak med eiendeler som er verdt over 20 millioner eller har ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk
 • borettslag (BRL)
 • boligbyggelag (BBL)
 • stiftelser

Illustrasjon av dame som peker mot regnskapsprinsipper i regnskapsloven

Regnskapsprinsipper i regnskapsloven

Regnskapsloven informerer om grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk. Loven inneholder fem grunnleggende prinsipper. Disse skal sørge for at årsregnskapet blir utarbeidet på best mulig måte. De fem prinsippene er følgende:

 • transaksjonsprinsippet
 • opptjeningsprinsippet
 • sammenstillingsprinsippet
 • forsiktighetsprinsippet
 • sikringsprinsippet

Vil du vite mer om regnskapsloven?

Hvis du trenger mer utfyllende informasjon og hvilke regler som gjelder, kan du lese mer om regnskapsloven på Lovdata.