Hva er resultat i et regnskap?

Resultat er inntekter minus kostnader, og viser om en bedrift har gått med overskudd eller underskudd i en gitt periode.

rekkehus

Hvorfor sette opp et resultat?

Et resultat kan gi deg et svar på hvordan det står til med bedriften. Hvis bedriften går med overskudd, kan det være et tegn på at virksomheten din har gått bra i perioden. Men hvis bedriften går med underskudd, må du undersøke kostnadene og inntektene videre for å finne ut hva som kan forandres for å få redusert kostnadene eller økt inntektene.

Resultatet kan også gi nyttig informasjon til investorer og andre interessenter av bedriften. I tillegg har de fleste bedrifter regnskapsplikt etter Regnskapsloven og må sette opp en oversikt over resultatet, det kalles da et resultatregnskap.


Dame peker. Illustrasjon.

Hvordan beregne restultatet?

For å beregne resultatet ser du på inntektene og kostnadene til bedriften. Inntektene er penger for varer eller tjenester du har solgt, mens kostnader er penger du bruker for å drive bedriften, for eksempel, lønn, husleie og innkjøp av varer.

Resultatet regnes ut ved å ta inntekter minus kostnader. Dersom inntektene er høyere enn kostnadene går bedriften med overskudd, mens hvis kostnadene er større enn inntektene går bedriften med et underskudd. 

Husk at resultatet viser alt som er fakturert til kundene dine og alle kostnader for perioden. Resultatet sier ikke noe om hvor mye som faktisk er innbetalt eller utbetalt på bankkontoen til bedriften. Dermed kan bedriften ha et godt resultat, men lite penger på konto, og motsatt. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }