Administrasjon og ledelse

Selskapsledelse

Arne Nypan
Administrerende direktør
Alek Kika
Leder analyse og vekst
Hanne Kirsti Langseth
Direktør forretningsutvikling
Helen Hoseth Kosberg
Direktør økonomi og virksomhetsstyring
Jon-Christian Olsen
Divisjonsdirektør SMB
Magnus Wæraas
Divisjonsdirektør RH Direkte
Ann Kristin Vold Amundal
Divisjonsdirektør storkunde og spesialistrådgivning

Administrasjon

Birthe Brenne Dreier
HR forretningspartner
Camilla Synnøve Stræte
HR forretningspartner
Hilde Mari Talseth Vilnes
Forretningsutvikler
Ingvild Pettersen
Leder kvalitet
Karianne Aasheim Juul
Leder rådgiverutvikling
Ketil Kjeøy
Strategisk rådgiver
Kristoffer Telstad
Forretningsutvikler
Hilde Aarsæther
Forretningsutvikler
Lena Iversen Myren
Forretningsutvikler
Matilde Rødseth
Forretningsutvikler
Sturla Tjåland
Forretningsutvikler
Aud Folland
Seniorrådgiver kvalitet

Økonomi

Aleksandra Zareba
Tlf. 904 71 593
Arve Solum
Tlf. 932 03 360
Evy Karin Juliussen
Tlf. 930 39 349
Karoline Lie Røtting
Tlf. 951 78 718
Margareth Dalen
Tlf. 996 28 346
Sindre Lassesen
Tlf. 906 59 284

Kontakt oss

Ring oss

Telefon

915 07 303

Adresse

Søndre gate 4
7011 Trondheim

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }