Regnskapshuset Berkåk

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 08:00–16:00

Finn en ansatt

Marit Vognild Grøtte
Leder
Tlf. 917 86 578
Anne Ingeborg Sørhus Jære
Tlf. 917 73 690
Arne Hoel
Tlf.
Bjarnhild Vinsnesbakk
Tlf. 977 98 909
Eli Bjørseth
Tlf. 995 24 912
Eva Lilleindset
Tlf. 416 54 757
Hege Anita Dverseth
Tlf. 977 98 806
Håvard Tømmerås
Tlf. 977 97 515
Jostein Aasenhus
Tlf. 416 59 710
Julia Aa
Tlf. 980 62 016
Kristin Løfshus
Tlf. 977 99 012
Øivind Frotveit
Tlf. 996 42 830
Turid Loe Skjerve
Tlf. 905 08 191

Kontakt oss

Telefon

72 42 82 00

Adresse

Postmyrveien 19
7391 Rennebu