Regnskapshuset Flatanger

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 08:00–16:00

Finn en ansatt

Grete Bordi Grannes
Leder
Tlf. 996 04 314
Emilie Valstad
Tlf. 454 34 433
Lisbeth Hustad
Tlf. 93846529
Liv Karin Lindseth
Tlf. 959 15 542
Milan Golubovic
Tlf. 901 37 986

Kontakt oss

Telefon

74 22 19 00

Postadresse

Storlavika 7
7770 Flatanger

Besøksadresse

Havbruksparken 2.etg
Storlavika industrifelt