Fastrenteinnskudd

Har du et større beløp kan du få bedre rente ved å binde renten i en avtalt periode. 

Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
Velg mellom ulik bindingstid.
Du vet hvilken rente du får over lengre tid.

Hvordan fungerer fastrenteinnskudd?

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode, hos oss kan du velge mellom 6, 12 eller 24 måneder. 

Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning. 

Rente og vilkår

5,15 %
  • Minsteinnskudd er 250.000 kroner
  • 4,90 % på 6 måneders innskudd, utløper 26. juni 2024
  • 5,15 % på 12 måneders innskudd, utløper 27. desember 2024

   

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 2,5 %. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.