AS eller ENK - hva skal du velge?

Når du skal starte for deg selv, må du ta stilling til selskapsform. Her får du en oversikt over de viktigste forskjellene mellom aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

mann-med-pc-svett

Enkel sammenligning

De viktigste forskjellene på aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

Aksjeselskap (AS)

 • En eller flere eiere
 • Flere formelle krav
 • Aksjekapital på minst 30.000 kroner
 • Eierne er kun økonomisk ansvarlig hvis de personlig kausjonerer for lån
 • Gir ansatte rett på 100 % av sykepengegrunnlaget fra første dag
 • Ansatte får dagpenger ved arbeidsledighet
 • Investorvennlig
 • Selskapet kan selges

Enkeltpersonforetak (ENK)

 • En eier
 • Få formelle krav
 • Ingen aksjekapital
 • Eier er økonomisk ansvarlig
 • Sykepenger fra sykedag 17 (80 % av sykepengegrunnlaget)
 • Ikke dagpenger ved arbeidsledighet
 • Er lite investorvennlig
 • Kan ikke selges, men kan omdannes til AS

Visste du at...

Eier du et enkeltpersonforetak kan du ikke være ansatt i eget selskap, men du kan ha ansatte. Det betyr at du som eier vil ha dårligere sosiale rettigheter enn dine arbeidstakere.

I et aksjeselskap kan samme person være eier, styremedlem, daglig leder og ansatt. Du kan altså ansette deg selv i selskapet for å få bedre sosiale rettigheter.

Dersom du driver et enkeltpersonforetak er du ikke definert som 'vanlig ansatt'. Du faller derfor utenfor det som heter obligatorisk tjenestepensjon (OTP) der arbeidsgiver automatisk sparer til pensjon for deg. Å spare til pensjon vil derfor være viktig.

Årsaken er at tilskuddsyter, for eksempel Innovasjon Norge, ofte beregner økonomisk støtte med utgangspunkt i faktiske lønnskostnader. 

Innovasjon Norge og Altinn finner du fyldig informasjon dersom du fortsatt er usikker på hvilken selskapsform du bør velge.

"Jeg opplevde at jeg ikke ble tatt seriøst ute i markedet med et enkeltpersonforetak."

Lars Morten Myran, Myran Rørservice AS

Vi hjelper deg på veien

Valg av selskapsform gir både muligheter og begrensninger. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å velge selskapsform for din forretningsidé.

Hva vil du starte?

Aksjeselskap (AS)

Slik starter du aksjeselskap - steg for steg.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Slik starter du enkeltpersonforetak - steg for steg.

Lag eller forening

Hvis formålet er av sosial eller ideell art vil det normalt være en forening du skal starte.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }