Starte klubb, lag eller forening

Det finnes over 100.000 lag og foreninger i Norge. Gjennom tidene har vi støttet og hjulpet mange av disse med å komme i gang. Våre erfarne rådgivere står alltid tilgjengelig og i kombinasjon med digitale løsninger og støtteordninger jobber vi sammen med deg for å skape gode lokalsamfunn.

Illustrasjon av jente og gutt som spiller fotball

Hva slags selskapsform er klubb, lag og foreninger?

For veldedige, ideelle eller sosiale formål kan klubb, lag eller forening være riktig organisasjonsform. Korps og idrettslag er typiske eksempler på dette.

Økonomisk verdiskapning er ikke formålet til en slik organisasjon og denne organisasjonsformen er tilpasset nettopp dette. Derfor kan verken overskudd, gjeld eller formue deles på medlemmene.

Du kan lese mer om klubb, lag og forening som organisasjonsform hos Brønnøysundregistrene.

Hvorfor bli kunde hos oss?

Som sparebank er vi organisert annerledes enn større banker. Akkurat som klubber, lag og foreninger er vi lokalt forankret og vi er opptatt av å gi tilbake. Store deler av overskuddet vårt går derfor tilbake til lokalsamfunnene vi er en del av. Samtidig som vi har en lang historie i å støtte lokal aktivitet er vi også en innovativ bank som utvikler nye løsninger for deg som kunde som gjør hverdagen enklere for deg som kunde.

Illustrasjon av kvinne som sitter og slapper av

Hva bør dere tenke på når dere driver en klubb, lag eller forening?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }