Forebygg vannskader

I 2022 ble det meldt inn ca. 70.000 vannskader i boliger og hytter, ifølge Finans Norge. Med økt ekstremvær, øker også antallet vannskader. Forebygging blir derfor stadig viktigere. Nedenfor forteller vi deg hva du kan gjøre for å unngå vannskader, og hva du skal gjøre hvis du mistenker eller oppdager en vannlekkasje. 

 Sørg for at takvann og overvann ledes vekk fra huset

 


Hvorfor er dette viktig ?

Overvann og takvann, som samler seg rundt boligens grunnmur, kan føre til fuktskader og fuktinntrenging i kjeller og bygningsstruktur. Gammel eller dårlig drenering, eller skade på ytterveggen og grunnmur, kan også føre til at regnvann trenger inn i huset og gjør skade. Her er en oversikt over tiltak du kan gjøre for å redusere potensielle vannskader.

Hvordan gjør du det?

 1. Sjekk takrennene med jevne mellomrom og sørg for at nedløpene leder vannet bort fra boligen og ikke inn mot grunnmuren. Bruk forlengelser om nødvendig, for å sikre effektiv avrenning.
 2. Koble bøyelige drensrør til nedløpene og legg rørene ut på plenen eller i blomsterbed noen meter vekk fra boligen hvis du har det.
 3. Sørg for at kvister, løv, sand, grus og is-propper ikke sperrer for vann i avløp.
 4. Sjekk dreneringen ved å se etter tegn på om vann kommer inn i kjelleren, eller om det er fukt i kjelleren.
 5. Ta kontakt med fagfolk hvis
  a) du er usikker på om det er fukt i boligen. De kan gå inn med kamera for å se i rørene i dreneringssystemet
  b) du må installere dreneringssystem
  c) dreneringen er gammel og du er usikker på om den tåler ekstremvær

 6. Sjekk at helningen ikke leder inn mot huset. Gjør den det, bør du flytte jordmasser og lage dreneringsgrøfter, eller eventuelt starte et større arbeid for å lede vann vekk fra boligen. Dette bør du få hjelp av fagfolk til.
 7. Inspiser grunnmuren jevnlig for eventuelle sprekker, hull eller lekkasjer som kan tillate fuktighet å trenge inn.
 8. Velg drenerende materialer  som  for eksempel grus på gårdsplassen slik at vannet trenger ned i bakken.
 9. Sjekk at det ikke samler seg vann langs husveggen, hvis det er tilfelle, ta kontakt med fagfolk og følg rådene til Direktoratet for Byggkvalitet for å sikre en miljøvennlig og effektiv oppussing.

Les mer om å lede vannet vekk fra huset på huseierne.noHold området rundt grunnmuren ryddig

 


Hvorfor er dette viktig ?

En ryddig grunnmur reduserer risikoen for at vann, fuktighet og jordansamlinger samler seg rundt grunnmuren og forårsaker skader.

Hvordan gjør du det?

 1. Trim eller fjern busker, trær o.l. som vokser nær grunnmuren. Husk at røtter og fuktighet fra vegetasjonen kan påvirke grunnmuren.
 2. Ikke etabler blomsterbed eller ha planter tett opp mot grunnmuren.
 3. Ha tilstrekkelig avstand mellom grunnmuren og gjenstander som kan samle fukt.


Forsink vannet ved ekstremnedbør ved hjelp av blant annet grønne tak og andre naturbaserte løsninger

Hvorfor er dette viktig?

Når vi forsinker vannet ved ekstremnedbør, bidrar det til å redusere risikoen for flom. Det er fordi vannet blir spredd over tid, slik at det ikke samler seg for raskt og overbelaster  avløpssystemene. En måte å forsinke vannet på er å plante trær og busker som suger til seg vann.

Hvordan gjør du det?

 1. Utform terrenget slik at det finnes naturlige steder for oppsamling av vann og som bidrar til å bremse vannets hastighet.
 2. Lag en «regnsvannshage», det vil si en hage med planter, busker, trær og gjerne en tank/tønne som fanger opp regnvannet.
 3. Etabler grønne tak hvis det passer for boligen din og bomiljøet.
 4. Lag infiltrasjonsbassenger, legg rør eller grav dreneringsgrøfter for å forsinke og håndtere overvannet på stedet.

Les mer om fem overvannstiltak du kan gjøre selv på klimaoslo.no

Hvis eiendommen har installert skadeforebyggende løsninger for å forsinke eller redusere mengden av overvann i forbindelse med ekstremnedbør, trekkes ingen egenandel ved overvannskader. Tiltak som gjør at egenandelen bortfaller er tilpassede løsninger for oppsamling av vann i tanker og magasiner, infiltrasjonsgrøfter og -dammer eller tak med beplanting (grønne tak).Vedlikehold og rens rister, sluk og takrenner

Hvorfor er dette viktig?

Velfungerende takrenner og rister reduserer risikoen for store skader på hus og rør. Særlig på høsten kan løv, barnåler og gjørme samle seg i rister, sluk og takrenner og danne en propp som tetter igjen nedløpsrøret. God rengjøring minker risikoen for oversvømmelser og vannskader.


På vinteren kan vannet fryse og slå sprekker i røret. Rengjorte avløpssystemer bidrar til å forhindre vannansamlinger rundt bygningen som kan påvirke fundamentet, husvegger og grunnmuren over tid.

Denne oppgaven er viktigst på høsten, men kan gjerne gjøres hvert halvår

Hvordan gjør du det?

 1. Sjekk regelmessig rister, sluk og takrenner for å se om det er blokkeringer eller skader.
 2. Fjern løv, barnåler og annet som har havnet i takrennen eller i nedløpet. Du kan bruke en plastflaske til å gjøre dette, ved å klippe av nederste del av flasken.
 3. Start med å «skuffe» der vannet renner ned i avløpet og jobb deg bortover takrennen, vekk fra nedløpet. På denne måten unngår du å dytte løv og skitt ned i avløpet.
 4. Skyll rister og takrenner grundig med vann for å fjerne rester og sjekk at vannet drenerer fritt.
 5. Vurder å engasjere fagfolk for grundig rengjøring av takrenner, spesielt hvis det er vanskelig tilgjengelige områder eller behov for spesialutstyr.

Legg inn løvfanger i takrenna så løvet ikke faller ned i takrenna og tetter for regnvannVelg riktig underlag/dekke som sørger for at vannet blir drenert

Hvorfor er dette viktig?

Såkalte drenerende underlag/dekker som for eksempel grus, tillater vannet å trenge gjennom, reduserer overflatevann og forhindrer potensielle flomproblemer. Det er svært viktig at vi reduserer mengden overflatevann for å unngå store flom- og vannskader.

Hvordan gjør du det?

 1. Hvis det allerede er et vanntett dekke, fjern dette og erstatt det med et drenerende underlag/dekke, for eksempel grus. 
 2. Vurder terrengets naturlige helning for å sikre effektiv drenering. Om nødvendig, juster terrengprofilen for å lede vannet bort fra boligen.
 3. Fjern rusk og løv fra overflaten regelmessig, da også dette påvirker dreningen.

Dersom du har asfalt rundt huset kan du vurdere å bytte til gjennomtrengelige flater som belegningsstein, grus eller singel for å la regnvann renne vekk fra huset og ned i grunnen.

Nyttig om forsikring

Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde hjemmet ditt og melde inn skader med en gang du ser forhold i hjemmet ditt som ikke er som det skal. Vi anbefaler å jevnlig gjøre vedlikeholdsarbeid slik at du har god kontroll på feil, mangler og slitasje som kan oppstå.

På denne måten reduserer du skadeomfanget og kan unngå større konsekvenser som fukt-, vann- og brannskader kan føre til. Dersom det oppstår plutselige skader, selv om du er flink til å gjøre vedlikeholdsarbeid, kan forsikringen dekke skadene.  

Logg inn for å se hvilke forsikringer du har i dag

Les mer og kjøp eller oppgrader husforsikring

Les mer og kjøp eller oppgrader innboforsikring

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }