Hva dekker innboforsikringen?

I oversikten ser du dekningene for både standard og topp innboforsikring, men vi tilbyr bare topp hvis du skal kjøpe forsikring. 

Oversikten er veiledende. Se her for detaljerte vilkår.

Dekninger

Topp
(Standard + uhell)
Standard
(Brann-, vannskade og tyveri)
Løsøre Ubegrenset Ubegrenset
Ansvar
Rettshjelp
Penger og verdipapirer Inntil 30.000 kr Inntil 15.000 kr
Hobbyveksthus Inntil 40.000 kr Inntil 20.000 kr
Tyveri fra bod/garasje eller annen bygning/eksternt lager Inntil 200.000 kr Inntil 100.000 kr
Tyveri fra uteareal Inntil 100.000 kr Inntil 50.000 kr
Båt-/varetilhenger til bil Inntil 40.000 kr Inntil 20.000 kr
Utgifter hvis du må bo hjemmefra etter en skade Ubegrenset Inntil 100.000 kr
Rekonstruksjon av bilder, datafiler etc. Inntil 50.000 kr Inntil 25.000 kr
Innhold i fryser/kjøleskap (temperaturendring) Ubegrenset Inntil 20.000 kr
Sykkel/-tilhenger og barnevogn (tyveri utenfor hjemmet) Inntil 40.000 kr Inntil 20.000 kr
Tyveri fra motorvogn/båt Inntil 40.000 kr Inntil 20.000 kr
Enkeltgjenstander, verdisaker og samlinger Se egne summer Se egne summer
Bekjempelse av skjeggkre/veggedyr/kakerlakker Inntil 150.000 kr  
Uhellsforsikring Ubegrenset*  
Flytteforsikring Ubegrenset  
ID-tyveri  

*Utenfor hjemmet (innenfor Norden) gir maks 50.000 kr. 

Hva dekkes ikke av innboforsikringen?

En innboforsikring kan dessverre ikke dekke alle typer ting og hendelser, da hadde forsikringen blitt fryktelig dyr. Det kan være greit å være klar over et par ting som innboforsikringen ikke dekker, så du ikke får deg en overraskelse om uhellet skjer.

 • Skader som ikke kan knyttes til en hendelse eller tidspunkt, som for eksempel at gjenstanden kun er borte/mistet.
 • Skader som skyldes manglende vedlikehold og slitasje.
 • Små elektriske kjøretøy som kjører over 10 km/t. Disse er lovpålagt egen forsikring
 • Har du vært grovt uaktsom kan du få avkortning eller ingen erstatning. 
 • Skader på egne ting forårsaket av kjæledyr.
 • Kosmetiske skader som rift, hull, svimerker, hakk, riper, flekker og lignende.
 • Skade på fjernstyrte båter, biler, modellfly og droner.
 • Ting som leies ut.
  Husk at leietakere må ha en egen innboforsikring.
 • Erstatninger som er mindre enn egenandelen
gutt reparerer og pumper opp sykkeldekk på sykkelen sin

Innboforsikring vilkår

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du innboforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Hva er IPID?


par med høy egenandel på innboforsikringen for å få lavere månedskostnader sitter i sofa etter flytting

Egenandel

Egenandelen er den summen du må betale selv hvis du bruker forsikringen, og du kan velge hvor stor egenandel du vil ha. Velg mellom fem summer fra 2.000 til 15.000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir innboforsikringen.

Har du allerede innboforsikring?
Du kan du sjekke hva din egenandel er ved å logge inn til mine forsikringer eller se under "Innboforsikring" i mobilbanken/nettbanken.

Lynnedslag

Har du fått skade som er forårsaket av lynnedslag er du dekket. Er det skade på selve bygningen er det bygningsforsikringen som dekker skadene.

Har du hatt lynnedslag?

Meld skade her


Sjekk pris på innboforsikring

Dersom du ønsker å kjøpe eller flytte innboforsikirngen din til oss, trenger vi litt informasjon om deg og hvilke type innboforsikring du ønsker.
 

Husk at hvis du er medlem av et LO forbund har du allerede Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt.


Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }