Hva er hovedforfall?

Hovedforfall er den datoen forsikringsavtalen fornyes, og er en gang i året. Når du kjøper en forsikring så er dette i hovedsak en 1-års avtale (For ordens skyld: Du kan si opp en løpende forsikring dersom behovet forandrer seg, du har særlige grunner, eller ved flytting av forsikringen til et annet selskap. Ved flytting til annet selskap må vi få varsel med en frist på minst 1 mnd og i varselet må det opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flytting. Som oftest sendes denne informasjonen fra nytt selskap, men det bør avklares på forhånd). Forsikringsavtalen fornyes automatisk når det har gått et år, på hovedforfallsdatoen.

Du kan finne datoen for hovedforfallet for dine forsikringer i forsikringsavtalen. Forsikringsavtalene finner du ved å logge inn på mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken.

Ved hovedforfall kan forsikringsselskapet endre priser og vilkår, men må informere om endringene i fornyelsesdokumentene. Selskapet kan ikke endre priser og vilkår på løpende avtaler med unntak av om risikoen endrer seg, f.eks. ved endring av kjørelengde i bilforsikringen, eller at man begynner å leie ut huset man har forsikret.

Et annet eksempel; hvis egenandelen ved veihjelp går opp fra 500 kr til 700 kr etter at du har inngått avtale om bilforsikring vil du fortsatt ha 500 kr i egenandel (ved veihjelp) frem til neste hovedforfall.