Hva er barneforsikring?

En barneforsikring er først og fremst en økonomisk forsikring for barnet ditt. Den skal gi barnet ditt økonomisk trygghet hvis hen blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke.

Den viktigste dekningen i en barneforsikring er uføredekningen. Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir hen i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. En barneforsikring vil da kunne gi barnet en mye bedre økonomisk situasjon som voksen.

Se også: