Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen gir økonomisk trygghet for deg og barnet om det skulle skje noe.


Dekning Svært god Meget god God

Utvalgte sykdommer:

 • Kreft
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Insulinkrevende diabetes mellitus
 • Multippel sklerose (MS)
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Cystisk fibrose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Alvorlig hjerneskade
 • Amputasjon
Utvidet stønad i tillegg til hjelpestønad fra NAV
Varig skade etter ulykke
Dagpenger ved sykehusinnleggelse
Behandlingsutgifter ved ulykke
Tekniske hjelpemidler og ombygning av bolig
Dødsfall
Uførekapital Engangsutbetaling på 7G* Engangsutbetaling på 7G* Engangsutbetaling på 7G*
Uførepensjon 99 858 kroner i året** 49 929 kroner i året**  

*Hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør etter fylte 18 år.
**Hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Utbetalingene kan tidligst starte ved fylte 18 år.

7G = 7 x grunnbeløp

 


Barneforsikringen inneholder


Barneforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Har du barneforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for barnet ditt. Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

langtidssykemeldt barn med barneforsikring bruker av1 roboten

Barneforsikringen med AV1-robot

Vi har inkludert AV1 robot i vår barneforsikring. Det betyr at barnet ditt nå kan få være med vennene sine fra sykesengen hvis det skulle bli langtidsykemeldt.

videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Helsetelefon

Helsetelefonen er gratis for deg med personforsikring. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg med det meste.

Tjenesten er åpen døgnet rundt, hele året.


Hva lurer andre på?